Star Wars
Star Wars
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF formátumban: LetöltésÁltalános Szerződési Feltételek


Mely a www.cdgalaxis.hu / cdgalaxis.hu weboldalon keresztül történő

minden jogügyletre vonatkozik.


Érvényes: 2022. 01. 03-tól

To Non-Hungarian people:

We hereby inform you that due to contractual reasons we mainly sell to Hungary inland. All of our services, including sales, after-sales, webstore, etc., is solely in Hungarian. If you live or stay in Hungary, please note that we are not responsible for any problems due to lack of Hungarian knowledge. Please note, that the games we sell, might be activated over internet and/or played only from Hungary.

Please consider that before you purchase any products from us.


1. Általános rendelkezések, tudnivalók

Ön (továbbiakban: Ügyfél) webáruházunk (www.cdgalaxis.hu, cdgalaxis.hu) használatával elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Internetes áruházunkban csak ezen általános szerződési feltételek alapján van lehetőség vásárolni, szolgáltatásokat igénybe venni, más feltételekkel ügylet nem jöhet létre. Ezért kérjük, webáruházunk használata előtt ismerkedjen meg az ÁSZF-el, webáruházunkat csak akkor használja, ha az abban foglaltakat megértette és azokat maradéktalanul elfogadja. Ügyfél részéről a Webáruház használata, valamint ügyleti ajánlat elküldése az ÁSZF-nek az elfogadását jelenti Ügyfél részéről.

Webáruház magára nézve kötelezőnek ismeri el az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület Etikai Kódexét.

Az Etikai Kódex elérhető ezen a linken: https://ecommerce.hu/alapokiratok/

1.1. Az üzemeltető személye

A www.cdgalaxis.hu webáruházat (továbbiakban: Webáruház) a CD Galaxis Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető) a jelen dokumentumban ismertetett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerint.

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei

Cég (üzemeltető) neve: CD Galaxis Kft.

Adószám: 12288300-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-662804

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Alapítva, bejegyzés éve: 1997.

Adatvédelmi azonosító: NAIH-67245/2013

Szakmai érdek-képviseleti szerv: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

BKIK nyilvántartási szám: BU12288300

Csomagküldő ker. tev. nyilvántartási száma: 10024, ikt.szám: 05-7134/2007

GKM EKH csomagk. szám: C / 002599


Szerződés nyelve: magyar, iktatás nélkül

Ügylet indítás módja: kizárólag a Webáruházon keresztül

Ügyletről rendelkezés: kizárólag írásban (az ügylethez kapcsolt ügyféli email-en keresztül)


Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Tétényi út 79.

Ügyfélfogadási idő: hétfő-péntek 9:00 - 17:00

Internet cím: https://www.cdgalaxis.hu

Telefonszám: (06-1) 479-0933, (06-30) 670-6418

E-mail: web@cdgalaxis.hu

Facebook: https://ww.facebook.com/cdgalaxis.hu


A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.

A tárhely-szolgáltató címe: 1013 Budapest Krisztina körút 55.

A tárhely-szolgáltató levélcíme: 1541 Budapest

A tárhely-szolgáltató telefonszáma: 06-1/458-0000, 06-1/458-7000

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@t-home.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.telekom.hu/

1.3. A Webáruház használatának megkötései

A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót elfogadó személy használhatja. Azaz a Webáruház használata során Ügyfélnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában Ügyfél köteles haladéktalanul megszakítani a Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége az Ügyfelet terheli.

Ha Ügyfél a Webáruház használatát folytatja, úgy azzal Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF-ben valamint az adatkezelési tájékoztatóban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Amennyiben Ügyfél nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Webáruház használatát, és elhagyni azt.

1.4. A Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek.

Üzemeltető a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Webáruház oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért Üzemeltető felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ügyfél ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

A Webáruházban való vásárlás feltételezi Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

Üzemeltető semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért

 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért

Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. Üzemeltető semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

Üzemeltető előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Ügyfél bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket.

Ügyfél teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért, különösen az esetlegesen más (harmadik) személy személyes adatainak megadásából származó jogkövetkezményekért.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Ügyfél részéről megadott adatok, paraméterek, megjegyzések, ill. bármilyen Ügyfél általi kommunikáció vagy tett értelmileg kifogásolhatóak és/vagy sértőek, megbotránkoztatóak, az ÁSZF szerint szabálytalanok, jogszabályt sértenek, vagy Üzemeltető részére érdeksérelmet okoznak, úgy az előállt helyzet jellegétől függően Üzemeltető Ügyfél ügyleti ajánlatát szabálytalannak tekintse és törölje, vagy akár Ügyfelet a Webáruház szolgáltatásaiból kizárja.

A megvásárolt áruval kapcsolatos bármilyen felelősségigény maximum a vételár erejéig érvényesíthető, csomagküldés esetén kiegészítve a szállítási díjjal. Üzemeltető minden felelősséget kizár olyan esetben, ha a megvásárolt áru a számítógépben (konzolgépben, dvd lejátszóban, ...), annak bármilyen alkatrészében, vagy magában a Windowsban, másik szoftverben, adatokban vélelmezett vagy valós kárt okozna. Különös tekintettel kizárunk minden káreseményre vonatkozó kérést 48x vagy annál gyorsabb CD-ROM meghajtók használata esetén.

Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, akiknek adatkezelési gyakorlatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Webáruház oldalain található termék és márkanevek, logók, nemzetközi jelölések, termékképek és borítók a jogos tulajdonosuké, ott kizárólag információnyújtás céljából szerepelnek.

A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga Üzemeltető tulajdona. A Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

Üzemeltetőn kívül a Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy Üzemeltető javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Webáruházról, valamint a Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén Üzemeltető jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a cdgalaxis.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

1.5. Hatályosság, nyelv, írásbeliség, általános tudnivalók

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

Az indított ügyletekkel megkötésével, módosításával, visszavonásával kapcsolatos rendelkezés, megegyezés és kommunikáció írásban zajlik. Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél részéről az ügylet indításakor megadott email címe, Üzemeltetőnek pedig a web@cdgalaxis.hu email címe közötti elektronikus levél váltás írásbelinek tekintendő.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is magyar nyelven történik, a szerződés nyelvezete a magyar, arra Magyarország joga az irányadó.

A megkötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, és nem kerül iktatásra.

A számla a szerződés hiteles dokumentuma. A vásárlást igazoló bizonylatot (a részére átadott számlát) Ügyfélnek meg kell őriznie. Utólag számlamásolatot kiállítani és kiadni (a visszaélések elkerülése végett) Üzemeltetőnek nem áll módjában.

1.6. A szerződés további alapvető paraméterei

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, valamint azok árait Ügyfél az árucikk információs oldalán ismerheti meg, még megrendelése leadása előtt.

Általánosságban érdemes tudni, hogy

 • A Webáruházban kapható játékszoftverek otthoni felhasználási joggal kerülnek értékesítésre, egy felhasználós licencként.

 • A játékok Magyarországi terjesztési joggal bírnak, így elképzelhető, hogy csak Magyarország területén belül aktiválhatók a neten ill. játszhatóak, más országban történő működésük nem szavatolt.

 • Kérjük, hogy amennyiben nehezen olvasható részt talál a hátlapon a rendszerigénynél, vagy további kérdése merülne fel, tájékozódjon a kiadó honlapján. Ezzel kapcsolatban utólagos észrevételt, panaszt sajnos nem áll módunkban elfogadni.

 • A játék futását a kiadó csak azokon a Windows változatokon szavatolja, amelyek a rendszerigényben fel vannak tüntetve. Azaz, ha például egy játéknál nem szerepel a Windows 7, akkor a program Windows 7-en való futása nem szavatolt.

 • A játékok jellemzően normál, asztali számítógépekre vannak tervezve. Notebook-on történő futásuk egyáltalán nem garantált, kivéve, ha kimondottan szerepel a rendszerigényben az, hogy a játék támogat egyes hordozható gépeket.

 • Egyes kiadók (például Electronic Arts), a játékok esetében korlátozhatják, hogy hány éves kortól lehet játszani a játékkal, vagy egyes játékmódokat (például multiplayer) hány éves kortól engedélyeznek. Ez a korlátozás játékonként eltér és legfeljebb a borítón szereplő korhatár besoroláson (PEGI) szereplő életkor eléréséig jelenthet korlátozást.

Az Ügyfél által a Webáruházban történő rendelés leadása, vételi ajánlata még nem minősül megkötött szerződésnek, a Webáruháznak a rendelésről küldött azonnali, automata adatismétlő levele pedig nem minősül a cégünk részéről a vásárlási kérés elfogadásának.

Üzemeltető az Ügyfél ügyleti ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről és annak lényegi paramétereiről (kiszállítás/átvétel ideje, csomagazonosító, átvételi kód stb.). Ezen emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) 18. § szerinti "tartós adathordozón" történő visszaigazolás és tájékoztatás követelményének. A fentiekre tekintettel Ügyfélnek ezeket a dokumentumokat meg kell őriznie, és tartalmukkal meg kell ismerkednie.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy a levélben feltüntetett összegeken felül Ügyfelet már semmilyen más fizetési kötelezettség nem terheli Üzemeltető felé, harmadik fél felé azonban megjelenhet további fizetési tétel, amennyiben

 • Ügyfél olyan programot rendelt, mely internet kapcsolatot igényel. Ekkor az internet hozzáférés díja megjelenhet, mint további fizetési tétel (az internet szolgáltató felé),

 • Ügyfél olyan szoftvert rendelt, melynek használata csak a kiadónak történő havi díj fizetése mellett lehetséges, akkor ez a havi díj megjelenhet, mint fizetési tétel (a kiadó felé).

1.7. Regisztráció, adatmegadás

A Webáruház használata külön regisztrációt nem igényel. Tartalma bárki számára megtekinthető, funkciói bárki számára elérhetőek, akik az ÁSZF-et elfogadják. A Webáruház használata, ott ügylet indítása (rendelés, személyes foglalás kérés, értesítés kérés stb.) önkéntes alapon működik, az ügyletek kivitelezéséhez azonban - értelemszerűen - Ügyfél részéről adatok megadására van szükség.2. Megrendelés

2.1. A termékek

Ügyfél a Webáruház konkrét, egyes árucikkekre vonatkozó oldalain tekintheti meg az egyes termékek, kiadványok lényeges tulajdonságaira, jellemzőire, áraira vonatkozó tájékoztatást. Ez a tájékoztatás lehet szöveges vagy képes formátumú (pl. borítókép szoftver esetén), szükség esetén (az információ mennyisége miatt) tartalmazhat külső (pl. szoftver esetén a kiadó által fenntartott) oldalra mutató internetes linket is, melyen fellelhető tájékoztató részét képezi az árucikk ismertetésének.

Ügyfél köteles vásárlása, megrendelése során körültekintően eljárni, a közzétett tájékoztatókat megismerni . Amennyiben egy árucikk (pl. szoftver) konkrét üzemeltetési környezetet igényel (rendszerigény), úgy annak felmérése, saját eszközeinek ismerete és az igényelt környezet biztosítása az Ügyfél kötelessége.

Webáruházban szereplő készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Webáruház adatbázisa frissítve lett. Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így (lefogyóban levő) egyes árucikkeket annak ellenére kaphatónak mutathat még a Webáruház, hogy azok időközben elfogytak.

Amennyiben kérdés merül fel, úgy Ügyfél az Üzemeltető felé annak elérhetőségein tudja jelezni azt, a félreérthetőség elkerülése végett lehetőleg írásban, email útján, azonban Üzemeltető Ügyfél eszközeiről nem tud nyilatkozni, Ügyfél felelősségét ezekben a döntésekben nem tudja átvenni.

Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének kell tekinteni, ha az árucikk a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál előnyösebb, kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik.

Az egyes termékkörök jellemzőit az ÁSZF ide vonatkozó fejezetében ismerheti meg.

2.2. Az árak

Webáruház árucikkeinek, szolgáltatásainak (pl. kiszállítási díjak) árai a termékkörre vonatkozó mindenkori áfát minden esetben már tartalmazzák (általános: 27%, könyv: 5%), azok egységárak és magyar forintban értendőek. Az árucikkek ára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés költségeit.

Üzemeltető az árváltoztatás jogát fenntartja.

Az extra akciók a készletek erejéig és a Webáruházban feltüntetett ideig érvényesek. Erről részletes tájékoztatást mindig az adott árucikk információs oldala nyújt.

A feltüntetett árak mindig a végárak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. Amennyiben egy kiadványon (pl. kiadói reklámban) több devizában is fel van tüntetve az ár, a magyar forintban feltüntetett ár az érvényes, a nem forintban szereplő ár pedig nem érvényes.

Amennyiben Üzemeltető minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre egy árucikknél, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, irreális árakra, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os árra, akkor Üzemeltető nem köteles az árucikket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja Ügyfélnek a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Áfa visszatérítés: Üzemeltető az áfát semmilyen esetben sem téríti vissza.

2.3. A megrendelés, vásárlás konkrét menete

Ügyfélnek ügylet indításra, vételi ajánlat megtételre kizárólag a Webáruházon keresztül van lehetősége. Más formában (telefon, e-mail, fax, postai levél, levelezőlap stb.) küldött ajánlatokat – jogi okokból – Üzemeltető nem tud elfogadni.

A kiválasztott árucikket a „Kosárba” gombra kattintva lehet a virtuális kosárba helyezni. Amennyiben Ügyfél egy cikkből több példányt szeretne, úgy annyiszor kell a „Kosárba” gombra kattintania, ahány példányt szeretne.

Üzemeltető nagykereskedelemmel nem foglalkozik, ezért fenntartja a jogot, hogy csak háztartásban használatos, kiskereskedelmi mennyiséget szolgáljon ki egy Ügyfélnek (ez – árucikktől függően – egyféle termékből jellemzően max. 2-5 példány).

Ezt követően, a kosarat megtekintve Ügyfél a kivánt átvételi mód gombjára kattintással tud átlépni a szükséges adatai megadásához, és az Ügyfél által választott fizetési módot jelölő „Megrendelem ...” ("Megrendelem és átvételkor kifizetem..." ill. "Megrendelem és most bankkártyával kifizetem") gombra kattintva tudja Ügyfél a vételi/ügyleti ajánlatát elküldenie. A megrendelt termékekért azonnal bankkártyával vagy átvételkor utánvéttel lehet fizetni. Az utávételnek - a kiszállító partnereink gyakorlatát követve - további költsége van..

Az adatok megadása során, az adatbeviteli hibák javítására az ajánlattételi folyamat végén, a „Megrendelem...” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A Kosár tartalma a megrendelés elküldését megelőzően bármikor változtatható, tételei törölhetőek. Az ügyleti ajánlattétel (pl. megrendelés) elküldését követően – a cselekvés lezárását is jelezve – a kosár kiürül, a Webáruház visszaáll alap állapotába. Ha bankkártyás fizetést választott, akkor honlapunk átirányítja Önt az OTP bank biztonságos fizetési felületére.

Amennyiben kiszűrhető hibát talál Webáruházunk egy adatmező kitöltésénél, úgy azt a mezőn egyből jelzi piros színnel - ekkor a “Megrendelem…” gomb nem lépteti tovább. Tekintettel azonban e kérdés összetettségére, a Webáruház automatikus ellenőrzése nem tud pl. logikai vagy elírási hibákat kiszűrni, ezért ugyan ha oldalunk nem is jelez hibát, attól még egy megrendelés, ügylet indítás lehet szabálytalan, hiányos – és így befogadhatatlan.

Ügyfél részéről az ügylet indítás, rendelés leadás nem jelent megkötött ügyletet. Ebben a lépésben csak Ügyfél tett ajánlatot.

Ügyfél az általa leadott ügyleti ajánlatról (rendelés, értesítés kérés, személyes foglalás) adatismétlő emailt kap a Webáruház automata rendszerétől, közvetlenül a „Megrendelem...” gombra kattintás után, “Megerősítés kérés …) tárggyal. Ez az adatismétlő levél írásban megismétli azokat az adatokat és paramétereket, melyeket Ügyfél a Webáruház ide vonatkozó megrendelő oldalán megadott, kiválasztott. Az adatismétlő levél célja az Ügyfél által megadott adatok, és a kiválasztott egyéb ügyleti paraméterek írásbeli rögzítése, valamint hogy Ügyfél azokat még egyszer át tudja tekinteni, és – az ügylet jellegéből adódóan – ajánlatát ezen levél tetején található link segítségével véglegesen meg tudja erősíteni, ezzel véglegesítve, aktualizálva ajánlattételét (rendelését).
Erre a meger
ősítésre – a szabályos szerződés létrejötte miatt – akkor is elengedhetetlenül szükség van, ha Ön bankkártyás fizetés választott.

Szintén fontos, hogy amennyiben Ügyfél bankkártyás fizetést választott, annak sikeresnek kell lennie, ellenkező esetben Üzemeltető az Ügyfél vételi ajánlatát nem tudja elfogadni.

Ügyfél köteles az adatismétlő levél tartalmát, amennyiben van mellékletét ill. linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy egyéb adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Ügyfelet terheli, Ügyfél felelőssége.

Amennyiben az Ügyfél nem erősíti meg ajánlatát, akkor az – mint téves ajánlat – törlésre kerül, amennyiben Ügyfél bankkártyás fizetést választott, az összeget Üzemeltető visszautalja. Erről Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet. Ügyfélnek az ajánlata megerősítésére az ajánlat jellegéből adódó határidőn belül (jellemzően két óra) kell sort kerítenie, mindenképpen még azelőtt, hogy az ajánlatban szereplő feltételek/körülmények tarthatatlanná válnának. Csomagküldés esetén a rendelési ajánlatot mindenképpen azelőtt kell Ügyfélnek megerősítenie, hogy a csomagkiszállítási időpontnak megfelelő csomagzárás ideje elérkezne. (A várható csomagzárási idők az egyes átvételi módoknál vannak jelezve.)

Az adatismétlő levél Üzemeltető részéről semmilyen kötelezettség-vállalást, ajánlat elfogadást sem jelent.

Amennyiben az ajánlat tétel során hiányos vagy felismerhetően hibás adatok kerültek megadásra Ügyfél részéről, vagy olyan paraméter kerül beírásra, mely az ÁSZF egyértelmű el nem fogadását jelzi, úgy Ügyfél ajánlata hibásnak minősül, és törlésre kerül. Üzemeltető erről az Ügyfelet tájékoztatja.

Webáruház az ügylet értelemszerű érvényességi ideje alatt, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni vásárló megrendelését, ennek hiányában vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Ha egy Ügyfél részéről a Webáruházban több darab ajánlattétel kerül leadásra, azt Webáruház külön ajánlatokként (rendelésekként) fogja kezelni és pl. több csomagrendelés esetén a szállítási díj minden megrendelésnél külön felszámításra fog kerülni. Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy (az éppen az Ügyfél érdekeit szem előtt tartó) gyors, részben automatikus rendelés-feldolgozási rendszere miatt a külön (akár több órányi eltéréssel) leadott csomagrendelések utólagos összevonására és egy csomagban küldésére nem tud vállalkozni. Üzemeltető, amennyiben a technika adottságok engedik, igyekszik erre tekintettel lenni és pl. az ilyen csomagokat összevonni, de azt nem tudja szavatolni.

Üzemeltető az Ügyfél ügyleti ajánlatát külön elfogadó (Rendelés visszaigazolás …” tárgyú) e-mail útján fogadja el (ami nem az adatismétlő levél), melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, annak paramétereiről.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy a Webáruházban leadott rendelések hétközben, munkanapokon, munkaidőben kerülnek feldolgozásra, tehát például a hétvégén leadott rendeléseknek hétfő 9:00-tól indul a feldolgozásuk.

Ügyfél amennyiben az adatbevitel során hibát vétett, és az automatikus e-mail átnézése során azt észreveszi, az alábbi e-mail címen tud módosítást kérni: web@cdgalaxis.hu

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Ügyfél sorozatosan nem rendeltetésszerűen használja Webáruház valamely szolgáltatását, (sorozatos befoglalás és át nem vétel, sorozatos át nem vett csomagrendelés stb.), úgy szolgáltatásai köréből Ügyfelet kizárja, és szükség szerint Ügyféllel szemben jogi lépéseket tesz kára megtérítésére.

2.4. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről, utánvétel díjáról), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – észszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

2.5. A választható átvételi módok

Ügyfél a kiválasztott árucikkek átvételére jellemzően többféle lehetőség közül választhat, melyek közül a neki megfelelőt az ügyleti ajánlata során választhatja ki.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben (az árú vagy az akció jellegéből kifolyólag, terjesztési megkötés, technikai okok, rendkívüli időszak, speciális premier miatt stb.) megváltoztassa a Webáruház napi forduló időpontját, csomagzárás időpontját és egyéb paramétereit, korlátozza a választható átvételi módokat.

Ezen rendkívüli időszakokban Ügyfél az aktuális csomagzárásról (pl.) Webáruház kiszállítási mód választó képernyőjéről tájékozódhat.

2.5.1. Személyes átvétel Üzemeltető irodájában

Ügyfélnek lehetősége van személyes átvételt választani vételi ajánlata (megrendelése) során, ami Üzemeltető irodájában történő átvételt jelent:

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 79.

Általános nyitva tartás: Hétfő-Péntek 9:00-17:00 óráig

A Webáruházban mindig fel van tüntetve, hogy az adott napon leadott rendeléseket milyen határidővel lehet félretetetni/befoglaltatni. Ez általában 1-2 munkanap, mely jellemzően nem hosszabbítható, és azt jelenti, hogy legkésőbb addig kell átvenni a termékeket.

Ügyfél ügyleti ajánlatát követően kap egy automatikus adatismétlő levelet a Webáruháztól, mely szimplán a megadott paraméterek megismétlését jelentik, semmiképpen sem az ajánlat feldolgozását és befogadását. Ügyfélnek az ügylet megerősítésére 2 munkaóra áll a rendelkezésére, ezen határidő után foglalás kérése, mint téves, törlésre kerül.

Üzemeltető a hozzá beérkezett ajánlat feldolgozása után, amennyiben azok befogadhatóak voltak, „Személyes átvételi értesítő” tárgyú befogadó levelet küld Ügyfélnek, melyben tájékoztatja, hogy a kért árucikk példányt (példányokat) befoglalta számára, és a levélben szereplő kóddal azt Ügyfél (vagy megbízottja) átveheti Üzemeltető irodájában. Az átvehetőség mindig ezen „Személyes átvételi értesítő” levél kiküldésétől lehetséges, egészen a megadott nap zárásáig.

A foglalás csak az átvételi kód bediktálásával vehető át. Üzemeltető nem vizsgálja, hogy a kódot bediktáló személye kicsoda, amennyiben Ügyfél odaadta, megismertette mással az átvételi kódot, úgy azzal fel is hatalmazta a másik személyt a foglalás átvételére.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy általánosságban az ő feladata az átvétel határidőre történő biztosítása. Amennyiben a rendelkezésre álló átvételi idő alatt a befoglalt árucikk esetleges árakciója véget ér, úgy szintén Ügyfél feladata annak biztosítása, hogy az akció lejárata előtt vegye át foglalását. Az árakció határidejének lejárata után akciós áron már nem lehet megvenni a terméket – ekkor a foglalás átalakul kötetlen példány foglalássá, az ár pedig már a nem akciós, normál ár lesz.

A lejárt foglalásokat Üzemeltető a határidő lejártakor (záráskor) automatikusan törli, a példányokat felszabadítja.

Az Üzemeltető irodájában alapvetően a webáruházban megrendelt termékek átvételére van lehetőség.

2.5.2. Házhozszállítás Sprinter futárszolgálattal

Ezen átvételi módnál az Ügyfél által kiválasztott árucikkek egy általa megadott helyszínre (pl. otthon, munkahely) kerülnek kiszállításra a Sprinter országos csomagszállító cég (továbbiakban: Sprinter) szolgáltatásán keresztül.

A szolgáltató partner neve: Sprinter Futárszolgálat Kft.

Honlapja: https://www.sprinter.hu

Online nyomkövetés: https://www.sprinter.hu/csomagkereso/

Telefonszáma: (06-1) 881-2615

Email címe: info@sprinter.hu

Várható érkezés: 1 munkanap (a csomag feladását követő munkanap)

az aktuális forduló időpontig leadott és megerősített,

szabályszerű, befogadott rendelések esetében

Várható forduló idő: délután 14:00 óra

Várható csomagzárás: délután 14:30 óra

Ezen átvételi módnál általában a következő munkanap, valamikor 8-17 óra között kerül kiszállításra a megadott címre a csomag.

Ügyfél rendelése (vételi ajánlata) leadásakor a Webáruházban megtekintheti, hogy éppen melyik (általában két) várható kiszállítási napra van lehetőség csomagkiszállítást kérni az adott rendelési napon, melyek közül Ügyfél szükség szerint választhatja mindkettőt, vagy csak az egyiket. Más, fel nem tüntetett nap azonban – azon a rendelési napon – nem választható. A választott várható kiszállítási nap vagy napok az adatismétlő levélben is rögzítésre kerülnek, és Ügyfélnek rendelése megerősítésére az időrendben következő, kért várható kiszállítási nap csomagzárásáig van lehetősége.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelzett kiszállítási nap várható kiszállítási nap. Bár Üzemeltető és a Sprinter mindent megtesz annak betartásáért, jogi értelemben a csomag megérkezése nem garantált az adott napra, a rendelés befogadása esetén sem.

A Sprinter körfuvar keretében juttatja el a címzettekhez a csomagokat, ezért ez a szolgáltatásforma nem teszi lehetővé pl. a kiszállítási intervallum szűkítését, az előzetes telefonos egyeztetést, a névre szóló, személyazonosítást követő kiadást. A Sprinter fenntartja magának a jogot, hogy az adott intervallumon belül szabadon érkezhessen meg az adott címre, és ott átadja a csomagot annak, aki a megadott csomagcímzett említésére jelentkezik. Amennyiben a címen nincs ilyen személy, akkor – értesítő hagyása mellett – a Sprinter betárolja a depóba a csomagot. Amennyiben az átvétel meghiúsulás oka ezt nem zárja ki (pl. rossz cím, átvétel megtagadás eleve lezárja a csomag kézbesítését), általában megkísérel egy második kiszállítást a rákövetkező munkanap, majd a csomagot visszairányítja Üzemeltetőhöz. Ha a meghiúsult csomagkézbesítésnél a cím jó volt, akkor általában a Sprinter 5 napig tárolja a helyi depóban a küldeményt, ez alatt az idő alatt a címzett telefonon egyeztetni tud a Sprinter ügyfélszolgálatával a megadott telefonszámon a csomaggal, és annak esetleges újra kikézbesítésével kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy a fent leírt általános kiszállítási menet a Sprinter szolgáltatása, azt Sprinter bármikor megváltoztathatja (pl. második kiszállítás törlése), erre Üzemeltetőnek nincs ráhatása. Ügyfélnek amennyiben konkrét kérdése van, azt a Sprinter ügyfélszolgálatán tudja feltenni azt.

Webáruházunkban várható másnapi kiszállítással általában 15 óráig lehet leadni rendelést ezen átvételi módnál, és a Sprinter csomagok csomagzárására jellemzően 15:30-kor kerül sor.

Ügyfél a csomaggal kapcsolatban az Üzemeltetővel a várható megérkezés előtti munkanap általában 15:30-ig tud egyeztetni, eddig van lehetőség a csomag megerősítésére és lemondására is. Ez után az időpont után a kiszállítással kapcsolatban a várható kiszállítás napjának reggelétől (8 óra) a kiszállítóval magával tud egyeztetni az Üzemeltetőtől előző nap kapott csomagindító e-mailben szereplő csomagazonosítóra hivatkozva. Fontos, hogy a kiszállító nem fogja érkezés előtt automatikusan telefonon keresni Ügyfelet, így ha Ügyfélnek egyeztetni valója akad a kiszállítóval, neki kell megkeresnie a Sprinter ügyfélszolgálatát.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy ezen kiszállítás a Sprinter szolgáltatása, annak paramétereit és feltételeit tehát Üzemeltető nem tudja módosítani. Ügyfél ajánlattétele (rendelése) kapcsán el kell fogadja a Sprinter kiszállítási feltételeit, azoktól eltérő igény megfogalmazása az ügyleti ajánlatot (rendelést) semmissé teszi.

Amennyiben Ügyfél nem tud olyan címet adni (pl. akár munkahely, portaszolgálat is), ahol napközben mindig lesz valaki, aki át tudja venni a csomagot (ennek nem kell szükségszerűen személyesen Ügyfélnek lennie, lehet egy munkatárs, egy családtag, és nap közben akár változhat is), akkor sajnos a csomagküldésre nincs lehetőség. Szintén nincs lehetőség postafiókra csomagot küldeni. Ilyen esetekben Ügyfélnek másik átvételi módot kell választania vagy el kell állnia a megrendeléstől.

Ügyfél vételi ajánlatát Üzemeltető a “Rendelés visszaigazolás …” tárgyú email kiküldésével fogadja el. Ezen levélben pontosan meg van ismételve minden csomagparaméter, valamint ebben található meg a csomagazonosító is, ami majd a kiszállító felé azonosítja a csomagot.

Üzemeltetőt a rendelés visszaigazoló levél hiányban semmi kötelem nem illeti, hiszen Ügyfél vételi ajánlatát még nem fogadta el.

2.5.3. Pick Pack Ponton történő átvétel

Ezen átvételi módnál az Ügyfél által kiválasztott árucikkek egy általa megadott Pick Pack Pontra kerülnek kiszállításra a Spinter Futárszolgálat Kft. (továbbiakban PPP) szolgáltatásán keresztül.

A szolgáltató partner neve: Sprinter Futárszolgálat Kft.

Honlapja: https://www.pickpackpont.hu/

Online nyomkövetés: https://www.pickpackpont.hu/

Telefonszáma: (06-1) 881-2615

Email címe: pickpackpont@sprinter.hu

Várható érkezés: 1 munkanap (a csomag feladását követő munkanap)

az aktuális forduló időpontig leadott és megerősített,

szabályszerű, befogadott rendelések esetében

Várható forduló idő: délután 14:00 óra

Várható csomagzárás: délután 14:30 óra

A Pick Pack Pontok jellemzően egyrészt Relay és Inmedio hírlapüzletek, melyek főleg bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, illetve közlekedési csomópontokban találhatók meg, másrészt pedig OMV és AVANTI töltőállomások. Teljes, településre lebontott listájukat Ügyfél ügyleti ajánlata megtételekor a Webáruház tájékoztató ill. megrendelő oldalán, valamint a PPP hivatalos honlapján tekintheti meg.

Az átvételi ponton való átvétel azt jelenti, hogy a csomag (a jelzett várható időre) a PPP szolgáltatásában az adott helyszínre érkezik, amit Ügyfél a rákövetkező 5 munkanapban az általa legkényelmesebb időpontban (de az átvételi pont nyitvatartására tekintettel) vehet ott át. Az 5 munkanap letelte után a csomag visszairányítódik Üzemeltetőhöz.

Az átvételi pontok előnye, hogy jellemzően hétvégén is nyitva vannak, így a hétvégi átvétel is lehetséges, a benzinkutak sok esetben éjjel-nappal nyitva vannak, és sok helyen lehet bankkártyával fizetni.

PPP jellemzően e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja ügyfelet a csomag átvételi pontra érkezéséről.

A PPP átvételi pontokra másnapi kiérkezéssel általában délután 15 óráig lehet leadni rendelést. A PPP csomagok csomagzárása jellemzően 15:30-kor történik.

Ügyfél a csomaggal kapcsolatban az Üzemeltetővel a várható megérkezési naphoz tartozó feladási munkanap 15:30-ig tud egyeztetni, eddig van lehetőség a csomag megerősítésére és lemondására is.

Ügyfél vételi ajánlatát Üzemeltető a “Rendelés visszaigazolás …” tárgyú email kiküldésével fogadja el. Ezen levélben pontosan meg van ismételve minden csomagparaméter, valamint ebben található meg a csomagazonosító is, amit majd Ügyfélnek az átvételhez magával kell vinnie a kiválasztott PP Pontba.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy PickPackPonton csak az a személy veheti át a csomagot, akinek a nevére rendelték, és személyazonosságát az átvételkor majd megfelelő hivatalos dokumentumokkal igazolnia is kell. Lehetőség van két tanúval hitelesített átvételi meghatalmazás készítésére, az általános törvényi szabályozás szerint, ennek pontos módjáról és formájáról a PickPackPont ügyfélszolgálatán tud Ügyfél érdeklődni. Fontos, hogy amennyiben Ügyfél céges névre kéri a csomagot, úgy átvételkor a PickPackPonton a céges papírokat is kérni fogják (mint átvevőt beazonosító igazolásokat).

Tekintettel arra, hogy a fent leírt általános kiszállítási menet a PPP szolgáltatása, azt PPP bármikor megváltoztathatja (pl. SMS küldés), erre Üzemeltetőnek nincs ráhatása. Ügyfélnek amennyiben konkrét kérdése van, azt a PPP ügyfélszolgálatán tudja feltenni.

Üzemeltetőt a rendelést visszaigazoló levél hiányban semmi kötelem nem illeti, hiszen Ügyfél vételi ajánlatát még nem fogadta el.

2.5.4. PostaPonton történő átvétel

Ezen átvételi módnál az Ügyfél által kiválasztott árucikkek egy általa megadott PostaPontra kerülnek kiszállításra a Magyar Posta Logisztika (továbbiakban PostaPont) szolgáltatásán keresztül.

A szolgáltató partner neve: Magyar Posta Logisztika

Honlapja: https://www.postapont.hu/

Online nyomkövetés: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

Telefonszáma: (06-1) 767-8282 vagy (06-1) 333-7777

Email címe: customer.service@posta.hu

Várható érkezés: 1 munkanap (a csomag feladását követő munkanap)

az aktuális forduló időpontig leadott és megerősített,

szabályszerű, befogadott rendelések esetében

Várható forduló idő: délután 14:00 óra

Várható csomagzárás: délután 14:30 óra

A PostaPontok egyrészt postahivatalok, másrészt MOL benzinkutak. Teljes, településre lebontott listájukat Ügyfél a PostaPont ide vonatkozó tájékoztató oldalán (https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok/), valamint ügyleti ajánlata megtételekor a Webáruház megrendelő oldalán tekintheti meg.

Az átvételi ponton való átvétel azt jelenti, hogy a csomag (a jelzett várható időre) a PostaPont szolgáltatásában az adott helyszínre érkezik, amit Ügyfél a rákövetkező 5 munkanapban az általa legkényelmesebb időpontban (de az átvételi pont nyitvatartására tekintettel) vehet ott át. Az 5 munkanap letelte után a csomag visszairányítódik Üzemeltetőhöz.

Az átvételi pontok előnye, hogy forgalmas helyen, az ország szinte minden pontján találhatóak, a benzinkutak sok esetben éjjel-nappal nyitva vannak.

PostaPont jellemzően e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja Ügyfelet a csomag átvételi pontra érkezéséről.

PostaPont átvételi pontokra másnapi várható kiérkezéssel általában délután 14 óráig lehet leadni rendelést. A PostaPont csomagok csomagzárása jellemzően 14:30-kor történik.

Ügyfél a csomaggal kapcsolatban az Üzemeltetővel a várható megérkezés előtti munkanap 14:30-ig tud egyeztetni, eddig van lehetőség a csomag megerősítésére és lemondására is.

Ügyfél vételi ajánlatát Üzemeltető a “Rendelés visszaigazolás …” tárgyú email kiküldésével fogadja el. Ezen levélben pontosan meg van ismételve minden csomagparaméter, valamint ebben található meg a csomagazonosító is.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy PostaPonton csak az a személy veheti át a csomagot, akinek a nevére rendelték, és személyazonosságát az átvételkor majd megfelelő hivatalos dokumentumokkal igazolnia is kell. Lehetőség van átvételi megbízás készítésére, a Posta szabályai szerint, ennek módjáról és formájáról a PostaPont ügyfélszolgálatán tud Ügyfél érdeklődni. Fontos, hogy amennyiben Ügyfél céges névre kéri a csomagot, úgy átvételkor a PostaPonton a céges papírokat is kérni fogják (mint átvevőt beazonosító igazolásokat). Az átvételkor a legtöbb helyen lehet bankkártyával is fizetni.

Tekintettel arra, hogy a fent leírt általános kiszállítási menet a PostaPont szolgáltatása, azt PostaPont bármikor megváltoztathatja (pl. SMS küldés), erre Üzemeltetőnek nincs ráhatása. Ügyfélnek amennyiben konkrét kérdése van, azt a PostaPont ügyfélszolgálatán tudja feltenni.

Üzemeltetőt a rendelést visszaigazoló levél hiányban semmi kötelem nem illeti, hiszen Ügyfél vételi ajánlatát még nem fogadta el.

2.5.5. Posta Csomagautomatán keresztül történő átvétel

Ezen átvételi módnál az Ügyfél által kiválasztott árucikkek egy általa megadott Posta Csomagautomatába kerülnek kiszállításra a Magyar Posta Logisztika (továbbiakban Posta Csomagautomata) szolgáltatásán keresztül.

A szolgáltató partner neve: Magyar Posta Logisztika

Honlapja: https://www.posta.hu/csomagautomata

Online nyomkövetés: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

Telefonszáma: (06-1) 767-8282 vagy (06-1) 333-7777

Email címe: customer.service@posta.hu

Várható érkezés: 1 munkanap (a csomag feladását követő munkanap)

az aktuális forduló időpontig leadott és megerősített,

szabályszerű, befogadott rendelések esetében

Várható forduló idő: délután 14:00 óra

Várható csomagzárás: délután 14:30 óra

A Posta Csomagautomaták az egész ország területét lefedő, forgalmas helyeken (pl. bevásárlóközpontoknál) elhelyezett, önműködő csomagkiadó automaták hálózata. A csomagautomatákban elkülönült rekeszek szolgálnak a csomagok tárolására, minden rekeszben csak egy csomag lehet. Teljes, településre lebontott listájukat Ügyfél a Posta ide vonatkozó tájékoztató oldalán (https://www.posta.hu/csomagautomata), valamint ügyleti ajánlata megtételekor a Webáruház megrendelő oldalán tekintheti meg.

A csomagautomatában való átvétel azt jelenti, hogy a csomag (a jelzett várható időre) a Posta Csomagautomata szolgáltatásában az adott helyszínre érkezik, amit Ügyfél a rákövetkező 2 munkanapban az általa legkényelmesebb időpontban vehet ott át. A 2 munkanap letelte után a csomag visszairányítódik Üzemeltetőhöz.

A Posta csomagautomaták előnye, hogy forgalmas helyeken, az ország területét lefedve találhatóak, és kültéri elhelyezkedésükből következően éjjel-nappal nyitva vannak.

Posta Csomagautomata jellemzően e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja Ügyfelet a csomagnak az átvételi csomagautomatába való érkezéséről, és ez a levél tartalmazza azt a kódot is, ami a csomag átvételéhez lesz szükséges.

Posta Csomagautomata átvételi pontokra másnapi várható kiérkezéssel általában délután 14 óráig lehet leadni rendelést. A Posta Csomagautomata csomagok csomagzárása jellemzően 14:30-kor történik.

Ügyfél a csomaggal kapcsolatban az Üzemeltetővel a várható megérkezés előtti munkanap 14:30-ig tud egyeztetni, eddig van lehetőség a csomag megerősítésére és lemondására is.

Ügyfél vételi ajánlatát Üzemeltető a “Rendelés visszaigazolás …” tárgyú email kiküldésével fogadja el. Ezen levélben pontosan meg van ismételve minden csomagparaméter, valamint ebben található meg a csomagazonosító is.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy Posta Csomagautomatánál bárki átveheti a csomagot, aki ismeri az Ügyfél rendelési telefonszámát és a Posta által kiküldött átvételi kódot. A csomagautomatáknál csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.

A csomagautomata szolgáltatás jellegéből adódóan forgalmas időszakokban a csomagautomaták fix rekeszei megtelhetnek. Ezzel kapcsolatban a Posta tájékoztatása szerint ismertetjük Ügyféllel, hogy a csomagautomatákba naponta kétszer kerülnek feltöltésre a csomagok. Amennyiben a reggeli feltöltéskor az automatába esetleg nem fér már be a csomag, akkor még mindig van esély arra, hogy délutánra lesz szabad rekesz, és a délutáni feltöltésbe bele fog férni. Amennyiben (pl. extra leterheltség miatt) ekkor sem tudják az automatába helyezni a csomagot, akkor a szolgáltató telefonon meg fogja Ügyfelet keresni egyeztetési céllal, hogy milyen más kézbesítési mód áll rendelkezésre. Választható megoldások: következő napi automatás kézbesítés; házhoz kézbesítés (ami történhet a munkahelyre is); PostaPonti, vagy MOL PostaPonti kézbesítés.

Tekintettel arra, hogy a fent leírt általános kiszállítási menet a Posta szolgáltatása, azt a Posta bármikor megváltoztathatja (pl. SMS küldés), erre Üzemeltetőnek nincs ráhatása. Ügyfélnek amennyiben konkrét kérdése van, azt a Posta Csomagautomata ügyfélszolgálatán tudja feltenni.

Üzemeltetőt a rendelés visszaigazoló levél hiányban semmi kötelem nem illeti, hiszen Ügyfél vételi ajánlatát még nem fogadta el.

2.5.6. Digitális értékesítés

A digitális vásárlással megrendelt digitális terjesztésű játékprogram esetén semmilyen kézzelfogható, fizikailag is létező dolog, például adathordozó, nyomtatott kézikönyv, dvd tok stb. nem kerül küldésre. Ilyenkor Ügyfél egy egyedi játékkódot kap e-mailben a vásárlási folyamat végén, aminek a segítségével tudja az internetről, a kiadó honlapjáról a játékot letölteni és aktiválni.

Ez a kódküldés nem azonnali, jellemzően következő munkanap, napközben történik meg, a vételár beérkezése után.

A fentiek miatt a játék digitális változatának használatához szükség van internet kapcsolatra, még akkor is, ha maga a játék egyszereplős (single-player) jellegű.

A kiválasztott játék ára banki átutalással vagy internetes bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki. Ezt követően (a vételár beérkezése után), munkanap, munkaidőben, általában néhány órán belül, várhatóan még a nap folyamán a kód kiküldésre is kerül. Este vagy hétvége esetén a következő munkanap folyamán várható az érkezése a kódnak.

Ezen árucikk típusnál, a terjesztési megkötések miatt, irodánkban történő személyes vásárlásra, kód ellenértékének irodánkban történő kifizetésére vagy átvételére nincsen lehetőség.

A játékkódot illetve a játék letöltéséhez szükséges információkat az átutalás beérkezése illetve a sikeres bankkártyás fizetést követően, a megadott e-mail címre küldjük ki. Ez a folyamat bankkártyás fizetés illetve Magnet bankfiókban történő befizetés esetén sem azonnali.

Ügyfél ilyen ügylet indításával azt is elfogadja, hogy vásárlásáról a számla elektronikus úton (e-számla) kerüljön kiállításra, melyet a megadott névre és címre kiállítva, szintén e-mailben fog megkapni. A számla a hatályos jogszabályoknak megfelelő, hitelesített tanúsítvánnyal ellátott elektronikus aláírást és időbélyeget tartalmaz.

2.6. Fizetés módja

Az igénybe vehető fizetési módozatokat az átvételi mód határozza meg.

Személyes átvétel Üzemeltető irodájában

Lehet előre fizetni a rendelés leadásakor bankkártyával, valamint helyszíni fizetéskor lehetőség van mind készpénzzel, mind bankkártyával fizetni. Rendszerünk a legtöbb bankkártyát elfogadja pl.: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro. Nem használhatóak azonban az American Express és JCB Bank kártyák.

Sprinter házhozszállítás:

Lehet előre fizetni a rendelés leadásakor bankkártyával, vagy készpénzzel átvételkor, illetve a futárok zöménél van bankkártyás terminál, mely esetben bankkártyával is.

Pick Pack Pontos átvétel

Lehet előre fizetni a rendelés leadásakor bankkártyával, utánvétel esetén az átvételi pont függvényében lehetőség nyílhat mind készpénzes, mind bankkártyás fizetési módra, átvételkor. Az egyes átvételi pontok jellemzőiről a Pick Pack Pont oldalain tájékozódhat.

PostaPontos átvétel

Lehet előre fizetni a rendelés leadásakor bankkártyával, utánvétel esetén az átvételi pontok nagy részében lehet mind készpénzel, mind bankkártyával fizetni. Az egyes átvételi pontok jellemzőiről a PostaPont oldalain tájékozódhat.

Posta Csomagautomata átvétel

Lehet előre fizetni a rendelés leadásakor bankkártyával, utánvételnél kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.

Digitális vásárlás

Itt banki átutalással vagy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával lehet fizetni, melynek a módjai a következők:

 • Átutalásos fizetés esetén, a megrendeléséről küldött e-mailben megadott bankszámlaszámunkra kérjük a pontos összeget átutalni, megjegyzésként a rendelés-azonosító számot is feltüntetve. A pénz várhatóan 1-2 munkanapon belül érkezik meg hozzánk (kivétel a Magnet-es számláról átutalás, itt várhatóan aznap megérkezik). Amennyiben Önnek az kényelmesebb, befáradhat bármely Magnet Bank fiókba is és a pénztárban befizetheti az összeget, ez esetben a pénz néhány percen belül a számlánkra kerül. (Ezt követően, munkanap, munkaidőben, várhatóan még a nap folyamán a kód kiküldésre is kerül. Este vagy hétvége esetén a következő munkanap folyamán várható.)

 • Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés leadása után az OTP Mobil Kft SimplePay biztonságos internetes bankkártya-elfogadási felületére irányítjuk át, így Ön közvetlenül a Banknak adja meg a szükséges kártya-adatokat, nem nekünk. A SimplePay csak internetes fizetésre alkalmas bankkártyát fogad el (összes dombornyomású Visa vagy Mastercard és az internetes fizetésre készült speciális kártyák; Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro kártyák közül pedig azok, amelyek alkalmasak internetes fizetésre). A sikeres bankkártyás fizetést követően, munkanap, munkaidőben, általában 1-2 órán belül, várhatóan még a nap folyamán a kód kiküldésre is kerül. Este vagy hétvége esetén a következő munkanap folyamán várható.)

 • Megjelenés előtt álló játékszoftverek digitális letöltőkódjai várhatóan nem azonnal, hanem legkésőbb a megjelenés napjának folyamán kerülhetnek elküldésre.

2.7. Számlázás

Rendszerünk személyes átvételű és csomagküldéses vásárlás esetén papír alapú számlát, digitális vásárlásnál pedig elektronikus számlát állít ki a megrendeléséről, a rendelésben megadott névre és címre, mely csomagküldés esetén a csomagon belül kerül elhelyezésre, személyes átvételnél a személyes átvétel során kerül átadásra, digitális vásárlásnál pedig Ügyfél email címére kerül elküldésre.

Kérjük vegye figyelembe, hogy mivel csak Magyarország területén belül értékesítünk, ezért a számla is csak magyarországi névre/címre szólhat. A számla mindig tételesen, név szerint, beazonosíthatóan tartalmazza a megrendelt árucikkeket és kiállításától eltekinteni nem tudunk.

Fontos tudni, hogy a jelenlegi magyar szabályozás megköveteli a számla konkrét névre és címre szólását, ezért amennyiben postafiók vagy láthatóan helytelen adatok szerepelnek számlaadatokként, sajnos az hibás ügyleti ajánlatnak minősül, és Üzemeltető azt visszautasítja majd törli.

Amennyiben a számlát másik névre kéri mint ami pl. a kiszállítás neve/címe volt, kérjük, a csomagrendelési oldalon a „Számlaadatok egyedi megadása” gombra kattintva töltse ki a számlaadatokat.

Kérjük, rendelése során kellő gondossággal járjon el, mivel utólag számlát más névre és címre kiállítani már nincsen lehetőségünk.

2.8. Megrendelés átvétel általános szabályai

2.8.1. Személyes átvétel

Ügyfél személyes átvételnél is köteles meggyőződni arról, hogy pontosan azt kapta-e, amit megrendelt, és amit megrendelt, az valóban megfelelt-e annak, amit szeretett volna.

Az árucikkek küllemével, tartalmával kapcsolatban – pénztártól való távozás után, különösen szoftverek esetén – Üzemeltetőnek nincs lehetősége panaszt elfogadni.

2.8.2. Csomag átvétele

Üzemeltető minden megrendelést egy erős, ellenálló, ugyanakkor diszkrét kartondobozba csomagol. A csomagokat indulás előtt rögzített tartalom ellenőrzésnek és súlymérésnek veti alá, majd egyedi – Üzemeltető nevével jelzett – egyszer használatos, a dobozra eltávolíthatatlanul felragadó ragasztószalaggal lezárja.

A csomag átvételekor Ügyfélnek meg kell győződnie arról, hogy a csomag ép, az Üzemeltető nevével jelölt lezáró szalagok megvannak és sértetlenek a csomagon. Rendellenesség tapasztalása esetén Ügyfélnek jegyzőkönyvet kell felvetetnie a kiszállítóval.

2.9. Külföldi szállítás, külföldi használat

Csomagot kizárólag Magyarországon belüli címre tudunk küldeni, külföldre jelenleg nem szállítunk. Éppen ezért kérjük rendelése leadásakor mindig magyar címet szíveskedjen megadni a számlaadatokhoz is.

A hazánkban forgalmazott szoftverek jellemzően magyarországi felhasználást támogatnak. Ezért külföldről üzemeltetésük nem minden esetben szavatolt (pl. internetes aktiválásnál a kiadó letilthatja magát az aktiválást, amennyiben szerinte a felhasználó nem az adott lokalizációs változatnak megfelelő területen van).

Szintén a szerzői jogok miatt, a digitális vásárlással megvehető játékainkat is csak Magyarország területén belülre értékesítjük.3. Termékkörök

A vásárlás során mindig érdemes megfelelő gondossággal eljárni, hiszen Ügyfél vételi ajánlatáért Ügyfél maga felel. Ezért Ügyfél köteles megismerni az egyes árucikkek leírásait, tájékoztatóit, szükség esetén (pl. szoftverek kapcsán) az árucikkek tájékoztató oldalain található linkek követésével.

3.1. Általános tudnivalók a szoftverekkel kapcsolatban

A játékszoftverek – a szerzői jogvédelmen alapulói kiadói terjesztési megkötések miatt – elképzelhető, hogy csak Magyarország területén belül aktiválhatók a neten ill. játszhatóak, más országban történő működésük nem szavatolt. Ugyanezen okból kifolyólag a kapható játékszoftverek otthoni felhasználási joggal kerülnek értékesítésre.

A szoftver adathordozó használatba vételekor mindig legyen figyelemmel a cd/dvd lemezek általános használati szabályainak betartására, különös tekintettel a szoba-hőmérsékletű, karc- és szennyezettség mentes használatra, valamint a lejátszó eszköz és operációs rendszer utasításaira is.

A szoftverek a számítógép vagy játékgép (konzol) használati útmutatójában leírtak szerint használhatóak.

A gondos játékválasztás nagyban elő tudja segíteni a játékkal kapcsolatos megelégedettséget, pozitív élményeket, míg egy nem megfelelően átgondolt választás sok fejfájást és gondot okozhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mielőtt megvásárolja a játékszoftvert, megfelelő gondossággal mérje fel számítógépe teljesítményét, paramétereit és ennek megfelelően válasszon. Ez az átgondoltság az Ön érdeke is, hiszen az ebből adódó problémák sajnos nem tekinthetőek szavatossági kérdésnek, így minden felelősség Ügyfél vállán nyugszik.

A játékprogramok többségéhez angol nyelvismeret illetve az aktiváláshoz/használathoz internet kapcsolat szükséges lehet.

A LIVE és a kapcsolódó játékmódokhoz szükséges LIVE szolgáltatás elérhető Magyarországon, azonban technikai okokból a magyar Windows XP-vel nem működik együtt. Így hivatalosan a LIVE-os játékok internetes, online játéka sem lehetséges magyar XP-n. Egyes, hazánkban korábban megjelent játékok hazai változatai Live-os hozzáférést nem biztosítanak, ezekben jellemzően Live kód sincsen. Emiatt felmerülő kérdések esetén a Microsoft (ezért mi sem) semmilyen észrevételt nem fogad el.

Üzemeltető minden szavatosságot kizár olyan esetben, amikor az adott gép eredeti állapota meg lett szüntetve, például konzolgépek esetén a másolásvédelmi eljárás ki lett iktatva (chipelés), illetve Windows esetén, ha az nem gyári, legális, jogtiszta példány.

3.1.1. Korhatári javaslat

A jelenlegi magyar szabályozás szerint a játékszoftvereken szereplő, nemzetközi korhatár besorolás kereskedelmi szempontból ajánlás jellegű. Ez azt jelenti, hogy a magasabb korhatári javaslatba sorolt termékek kiszolgálását sem tagadhatja meg a kereskedő fiatalabb vásárlónak, mert a törvények erre nem adnak felhatalmazást, ahogyan a vásárló igazoltatására (életkor bizonyítására) sem. Egyes esetekben azonban a kiadók (pl. Electronic Arts), a játékok esetében korlátozhatják, hogy hány éves kortól lehet játszani a játékkal, vagy egyes játékmódokat (például multiplayer) hány éves kortól engedélyeznek (ebben az esetben a felhasználói fiókban megadott adatokat veszik alapul). Ez az esetleges korlátozás játékonként eltér és legfeljebb a borítón szereplő korhatár besoroláson (PEGI) szereplő életkor eléréséig jelenthet korlátozást.

Európában a játékszoftverek besorolását jellemzően a PEGI nemzetközi intézet végzi, jelzéseik a játékok dobozán (mind az elő mind a hátlapon) találhatóak meg. Az intézet oldalán részletesen lehet tájékozódni az egyes besorolások jelentéséről, általánosságban azonban elmondható, hogy a játékszoftvereket a tartalmuk (csúnya beszéd, szex, deviáns viselkedés, erőszak mutatása stb.) alapján sorolja be, nem pedig a nehézségi fokuk szerint.

Az egyes besorolást kifejtően a játékok hátoldalán jellemzően megtalálhatóak azok a piktogramok is, melyek a jelzik a besorolás okát (pl. agresszivitás, vulgaritás).

Kérjük vásárlása, rendelése során mindenképpen vegye figyelembe, hogy a korosztályi besorolás semmilyen esetben sem jelzi a program bonyolultságát (mint pl. a sima játékoknál), és azt se felejtse el, hogy a besorolás a kereskedőt nem jogosítja fel a vásárló elutasítására, nem léphetünk fel gyermekükkel szemben „hatóságként”. Felhasználási feltételeink előírják, hogy kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége az Ügyfelet terheli.

3.1.2. A szerzői jogi művek jellemzői

A játékszoftverek nem hagyományos értelemben vett termékek, használati eszközök, hanem szerzői jogi művek (mint pl. a könyv vagy dvd film, zenei cd). Ezért a jogi szabályozás szerint nem kötelezhető magyar nyelvű használati útmutatóra. A külföldi nyelvű leírás mértékét is a kiadó dönti el – a program jellege és pl. az online nyújtott szolgáltatásai függvényében, semmilyen megkötés sincs rá, hogy pár szóban, vagy sok oldalas kiadványban beszél alkotásáról.

A szoftverek esetében Ügyfél nem magát a programot, hanem – a kiadó által meghatározott feltételekkel gyakorolható (licenc) – kötött használati lehetőségét vásárolja meg. Az egyes kiadók licenceinek tartalmát Ügyfél jellemzően a kiadók honlapján tudja előzetesen megtekinteni. Általánosságban elmondható, hogy a licencek szerint a programot Ügyfél egy számítógépen egy felhasználó (user, account) által használhatja. A programhoz tartozó kód aktiválására jellemzően egyszer van lehetősége Ügyfélnek, újratelepítést is jellemzően erősen limitált darabszámban (konkrétumok a kiadóknál) engedélyeznek, van aki engedélyezéshez köti. A kiadók kikötik, hogy általában pl. a játékprogram „normális” élvezeti ideje alatt biztosítanak technikai támogatást, online lehetőségeket a szoftverhez, és fenntartják a jogot, hogy a felkínált (online lehetőségekre vonatkozó és technikai) támogatás mértékét idővel csökkentség, majd megszüntessék.

A fenti szigorú megkötések a gyakorlatban általában nem szoktak problémát jelenti, mert a játékprogramok általános „használati idejéhez” és módjához igazodnak. Mivel egy felhasználót támogatnak egy gépen, jellemző felhasználásuk az, hogy a felhasználó feltelepíti, végigjátssza. A támogatottság az „általános használati időn” belül (egy-két év) mindig maximális, probléma mentes. Értelemszerűen azonban nem várható el a kiadótól, hogy egy 4 évvel ezelőtt kiadott, gyakorlatilag a világon már csak pár ember által használt játékához ugyanazt a pl. online játékot segítő szervertámogatást adja, mint újkorában. Ilyen korú programoknál tehát általában a kiadó leáll pl. az online játékmódok támogatásával.

A szerzői jogi törvény elidegeníthetetlen jogot biztosít a kiadónak arra, hogy eldönthesse hol, milyen nyelven, milyen útmutatóval, milyen kiadási formában stb. jelenteti meg művét, és az átlagos felhasználási időtartamon túl mennyi ideig támogatja.

Azt is biztosítja számára, hogy más rajta kívül a műről ne rendelkezhessen, nyilatkozhasson, így rajta (ill. terjesztőjén) kívül pl. más nem is készíthet ilyen leírást, nem nyújthat technikai támogatást, nem adhat tanácsot.

Kérjük ezeket mind vegye figyelembe vásárlása során, mert az esetleges angol nyelvtudás hiánya komoly problémákat okozhat ezen művek élvezetében – azonban ez nem szavatossági kérdés.

Üzemeltető jellemzően mindig a magyar, lokális piacra szánt kiadásokat kínálja vásárlóinak, melyek az esetek nagy részében rendelkeznek magyar nyelvű kiadói technikai támogatással (a magyar kiadók/terjesztők mindig feltüntetésre kerülnek a játék dobozán rányomtatott vagy címke formában), azonban nem minden játékprogram esetében ad ki a külföldi kiadó engedélyt a magyar technikai támogatásra, és ilyenkor kérdéseinek/problémáinak megoldásával (kivéve adathordozói hiba) Ügyfél a külföldi kiadói technikai támogatáshoz kell hogy forduljon.

3.2. Konzol játékprogramok (Playstation, Xbox, Nintendo)

A konzoljátékok használata alap esetben igen egyszerű. Be kell helyezni a lemezt/adathordozót a játékkonzol használati utasításának megfelelően az olvasó részbe, és a játék magától elindul.

Fontos tudni, hogy a konzoljátékok túlnyomó többsége teljesen angol nyelvű. Viszonylag ritka a honosított kiadás, magyar kézikönyv sem túl gyakori.

Ügyfél köteles meggyőződni róla, hogy a megfelelő (gyári állapotú) konzol típussal és változattal rendelkezik, az esetleges tévedésért ő felel.

Sem az egyes géptípusok, sem az egyes géptípus verziók nem átjárhatóak. Azaz egy Playstation 4-es játékprogram nem fog működni sem Xbox-on, sem pedig Playstation 3-ason (vagy fordítva).

Az egyes konzol típusának megfelelően egyéb jellemzője is lehet a játéknak, amit érdemes leellenőrizni, pl.: memóriakártya-hely igény a mentéshez, TV típusok támogatottsága, többjátékos mód és annak módja stb.

Magyarországon – Európához tartozása végett – mindig az európai szabványos PAL formátumú konzoljátékok vásárolhatóak meg.
A
szoftverek általános jellegű használati és kezelési útmutatóját a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3.3. Számítógépes játék és egyéb szoftverek

A számítógépes (PC) programoknál három nagyon fontos kérdés van: a honosítottság kérdése és a korhatár javaslat és a számítógép tudása: a rendszerigény. Ezek leellenőrzésére Ügyfélnek különös figyelmet kell fordítania vásárlás előtt, amellett, hogy a többi jellemzőről is tájékozódnia kell.

Webáruházban az egyes játékprogramok információs oldalain ezek az információk megtalálhatóak. Mindig megtekinthető a kérdéses játék dobozának képe is, ahol a rendszerigény az elvárható részletezettséggel fel van tüntetve (ennél részletesebb tájékoztatás – a helyigény miatt – a kiadó honlapján található).

Kérjük, hogy amennyiben nehezen olvasható részt talál pl. a hátlapon a rendszerigénynél, vagy további kérdése merülne fel, tájékozódjon a kiadó honlapján. Ezzel kapcsolatban utólagos észrevételt, panaszt sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A szoftverek általános jellegű használati és kezelési útmutatóját a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3.3.1. Honosítottság (lokalizáció)

A jelenleg forgalmazott játékszoftverek egy része eredeti külföldi kiadás, így használatukhoz különböző mértékben angol nyelv ismerete szükséges. A szoftverek szerzői jogi művek (mint pl. egy idegen nyelvű könyv), törvényileg nem kötelező magyar ismertető mellékelése hozzájuk (ami egyébként igen szigorú szerzői jogi kérdés), és a magyar nyelvi kiadásuk is csak külön kiadói engedéllyel lehetséges. Amennyiben tehát fontos Ügyfél számára, hogy a termék magyarul legyen, vagy legyen hozzá magyar kézikönyv, ezt mindenképpen le kell ellenőriznie a termék csomagolásán látható információk alapján.

A magyar kiadók jelzési szokásai alapján „magyar nyelven” kiírás magyar szinkront vagy magyar feliratot jelent, emellett azonban a sima „magyar szinkron”ill. „magyar felirat” is használatos.

A „magyar kézikönyv” magyar nyelvű útmutatót jelez, és jogi értelemben ez az útmutató egyáltalán nem kell, hogy „könyv” jellegű, vagy méretű legyen. Egyaránt lehet papíros (nyomdai) alapú, vagy digitális (pl. pdf) formátumú.

Fontos, hogy amennyiben egy játéknál a magyar szinkronnal vagy magyar felirattal megjelölés szerepel, akkor elképzelhető, hogy ez a magyar szinkron vagy felirat nem kapcsolható ki, azaz ilyen esetben a játék elképzelhető, hogy teljesen angol nyelven nem lesz játszható.

3.3.2. Kiadás módja

A játékok adatlapján, a kiadás módja rovatban szerepelhet olyan jelölés, hogy „zsebpénzbarát”. Ez a legtöbbször egy alacsony árú, ún. „budget” vagy „fapados” kiadást jelöl, melynek kiadási egyszerűsége, az extrák elhagyása teszi lehetővé az alacsony árat. Ezzel szemben az „extra” kiadás tartalmi bővebbségre, esetleg plusz ajándékokra, extra kivitelezésre (csomagolásra) hívja fel a figyelmet.

3.3.3. Korhatár javaslat (PEGI jelzések)

Ezzel kapcsolatban kérjük olvassa el az általános részben szereplő tájékoztatónkat.

3.3.4. Rendszerigény (System Requirements)

Mindenekelőtt tudni kell, hogy a normál forgalomban kapható PC-s játékszoftverek a Microsoft operációs rendszereket futtató, normál asztali PC-kre fejlesztődtek. Macintosh ill. Linux támogatottság tehát jellemzően nincs bennük.

A rendszerigény alapvetően hardver és szoftver elemekből áll.

Hardver igény pl. a processzor teljesítménye; a memória, merevlemez szabad terület mérete stb. Szoftver igény például az operációs rendszer (milyen Windows-on megy a játék); és bizonyos szempontból a DirectX változat támogatottsága is.

A minimum konfiguráció az a legkisebb konfiguráció, amin a program használhatóan működni fog (természetesen azonban nem a legnagyobb, hanem a legkisebb grafikai felbontásban, a legkisebb részletességgel), de a többi paraméter megléte esetén az adott minimum konfiguráció biztosítja, hogy a játék használható, végigjátszható legyen – erről a játék kiadása előtti a kiadó, általában több hónapos, több (száz)ezer játékost felölelő tesztje gondoskodik.

A javasolt konfiguráció az, amin a játék már nagyobb felbontással (de nem a maximumon!), igazi szépségét és tudását már megmutatva futtatható.

Jellemző a rendszerigényekre az is, hogy ami nincs a dobozon megnevezve, azt jellemzően nem is támogatja a program. Azaz, ami nincs a játékszoftver dobozán külön megnevezve, annak támogatására semmilyen szavatosság sincs a kiadó részéről, hogy támogatná (pl. másik operációs rendszer, speciális vezérlők, 3D szemüveg, de akár vírusirtó, emulátor is), így azt a felhasználó sem várhatja el a programtól.

A rendszerigényben megadott paraméterek mindig asztali számítógépre vonatkoznak. Az összes feltüntetett adat normál, asztali (desktop) számítógépre vonatkozik. Arra, hogy

notebook-on fusson a játék, alaphelyzetben a kiadók nem vállalnak semmilyen garanciát! Ez alól egyetlen kivétel, ha a játék csomagolásán kimondottan fel van tüntetve a notebook támogatottság, jellemzően pl. „laptopbarát” szöveg szerepeltetésével. Egyéb esetben, a játékot notebook-ra kérjük, csak saját felelősségre vásárolja meg, mivel esetleges probléma esetén erre nincsen szavatosság.

A rendszerigényben általában a következő elemeket találjuk:

 • Operációs rendszer (pl. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 stb.)
  A kiadók mindig azon operációs rendszerekre szavatolják a programok működését, melyeket konkrétan megneveznek a rendszerigénynél. Ez azért van így, mert fejlesztésnél ezen operációs rendszerekre tudták tesztelni a programot, és elkészítése során ezen operációs rendszerek igényeit és jellemzőit vették figyelembe. Akár korábbi, akár későbbi (azaz frissebb) operációs rendszerünk van, mint ami a rendszerigénynél jelezve van, az problémát okozhat a játéknál – mely azonban nem szavatossági kérdés.
  Ez a programfejlesztés sajátosságaiból adódik, és sajnos nem megkerülhető feltétel. Még a kompatibilitási módok sem jelentik azt, hogy pl. Windows 7-et XP kompatibilitási módban indítva egy valóban 100%-osan XP kompatibilis környezetet kapnánk (hiszen pl. már csak a DirectX sem cserélődik le a sokkal korábbi változatra) .
  Így kérjük – saját érdekében – mindig olyan programot válasszon ki, melynek akár minimális akár ajánlott rendszerigénynél, de szerepel (meg van nevezve) az Ön által használt operációs rendszer (és legyen tekintettel az esetleges 32-bit / 64-bit-es változatra is.)

 • Processzor (pl. Intel Core 2 Duo 4 2.4 GHz)
  A meghatározás általában két elemből áll: egyrészt a processzor márkájára van utalás (Intel, AMD) másrészt a sebességére (ez lehet a processzor órajele, 2.4 GHz, lehet egy kvázi márkanév, mint a Core2Duo E6400 (természetesen ennek a processzornak is van órajele, a konkrét példában 2.13 GHz).
  Fontos tudni, hogy az egyes processzor márkák nem 100% kompatibilisek egymással. Azaz amennyiben a felsorolásnál (ez régebbi fejlesztésű játékoknál gyakoribb volt) csak az egyik típus (jellemzően Intel) szerepel, akkor semmi sem szavatolja, hogy a másik (AMD) típusú processzorral is hibamentes lesz a program működése.

 • Memória (RAM) (pl. 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB stb.)
  Windows XP alatt legalább 1 GB, optimálisan 2 GB javasolt, Windows Vista, Windows 7 vagy 8 alá pedig minimum 2 GB, optimálisan legalább 4 GB memória a célszerű. Ez a fizikai memóriánk mérete, és minden program, ami éppen fut a rendszerünkön, használ belőle valamennyit.
  A memória igény sajnos nem mindig van párhuzamban a programok komolyságával, méretével. Sokszor viszonylag kicsi alkalmazások is, mint pl. egy ingyenes juke-box, multimédia alkalmazás, látványos desktop téma, kimagaslóan „memória falók” lehetnek, zavarva ezzel más programok működését. (Az ebből eredő problémák jellemzően a kérdéses zavaró program leállításával egyszerűen megoldhatóak.)
  Szinték komoly futási gondokat okozhatnak a játékprogramoknál a egyes, a memóriában folyamatosan bent ülő programok (például: Nero, Norton Antivírus, Daemon Tools és egyéb emulátor programok), összeakadhatnak pl. egyes játékok másolásvédelmével, és így a játék adott esetben el sem indul. Kérjük ne feledje, egyrészt a játékok dobozán sohasem szerepel, hogy támogatnának bármilyen ilyen „állandóan futó” környezeti elemet, másrészt eleve ezen „segédprogramoknak” kell támogatnia a pl. játékprogramokat, és nem fordítva. Amennyiben problémát tapasztal, célszerű ezeket a segédprogramokat lecserélni egy másik, kompatibilisebb programra (másik vírusirtó, firewall), vagy kikapcsolni őket (emulátorok).

 • Videokártya (pl. VGA, grafikus kártya, régebbi nevén: 3D gyorsító kártya)
  A rendszerigényben szereplő leírás például ilyen lehet: DirectX 9 kompatibilis videokártya, 128 MB Direct3D, Shader Model 2.0 támogatás (SM 2.0) …
  A videokártyának a „sebességén” túl alapvetően 4 fontos alparamétere van.
  Az első: a memóriája. A videokártya is rendelkezik saját memóriával, és ennek mérete nagyban meghatározza egyes teljesítményeit (pl. felbontási képességeit). Erre utal pl. az 1 GB.
  A második: a Direct3D vagy OpenGL támogatás. Ez gyakorlatilag 3D-s gyorsító képességeket jelent, melyre ez a két szabvány terjedt el a játékoknál. Általában a mai játékok Direct 3D-t használnak, ahol OpenGL kell, az jellemzően fel van tüntetve a csomagoláson.
  A harmadik: a kívánt DirectX változat támogatás. Egy videokártya attól lesz 100% DirectX pl. 9.0 kompatibilis, hogy készült hozzá az adott DirectX változatra vonatkozó, Microsoft tesztlabor tanúsítvánnyal (WHQL Certificate) ellátott meghajtóprogram (driver), ami fel is van telepítve a számítógépre.
  A negyedik: az ún. Shader Model támogatás. Ez a grafikai megjelenítésnél fontos: ha egy játék Shader Model 3.0 támogatást vár el, de nekünk csak 2.0-t tud a kártyánk, akkor az adott játék nem fog menni vele. Mivel sokan nem tudják, hogy az adott kártya milyen Shader-t támogat, egyre több csomagoláson fel is szokták tüntetni, hogy melyik az a legkisebb Nvidia illetve ATI kártya modell, ami már tudja ezt. Fontos figyelnünk arra is, hogy az egyes játékokon lehetnek további paraméterek is, vagy akár konkrétan fel lehet sorolva a termék dobozán az is, hogy mely videokártya chipsetekkel megy a játék.
  Szintén – a dobozok helyigénye miatt – szokás a videokártyák egy-egy (Ati és Nvidia) típusának a meghatározásával jelezni, hogy milyen tudásszintű kártyára van szükség a program futtatásához, és a kiadó a játékhoz kapcsolódó honlapján szokta általában teljes részletezettséggel felsorolni (akár modellszintig), hogy mely kártyák jók, és melyek nem.
  Fontos, hogy itt minden betűjel, minden leírási paraméter számít, ugyanis a videokártya gyártók sokszor egy új, erős kártya bemutatása után készítenek egy „olcsó” változatot is a sikermodellből, ami azonban már tudásában messze nincs ott, mint az eredeti, és sokszor csak pár betűjel különbözteti meg egymástól a teljes tudású modellt, az „olcsó” kiviteltől.
  Manapság sok az alaplapra integrált videóchip, melyek lehetővé teszik, hogy akkor is használjuk a számítógépet, ha külön nem vettünk bele videokártyát. Fontos tudni, hogy ezek a megoldások internetezésre, irodai munkára, stb. tökéletesek lehetnek, játékokhoz azonban általában az integrált videóchipek nem elégségesek.

 • DirectX (pl. 9.0c, 10.1 stb.)
  A DirectX egy olyan szoftveres környezet, mely állandóan frissülve, megújulva egyfajta keretet ad a multimédia alkalmazások, így a játékok futtatásához a Windows operációs rendszereken. A Microsoft készíti el (azaz teljesen hivatalos operációs rendszer „kiegészítés”) újabb és újabb változatait, melyek haladva a technika fejlődésével egyre több funkciót, pl. videokártya esetén egyre látványosabb elem megjelenítését teszi lehetővé az operációs rendszer oldaláról.
  Gyakorlatilag mindegyik játékprogram igényli valamely DirectX változat támogatottságát, gyakran a telepítő lemezén tartalmazza is a kívánt DirectX változatot, és a játék telepítésénél fel is kínálja ennek a kiegészítő környezetnek is a telepítését (amennyiben szükséges).
  Tudnunk kell azonban, hogy minden egyes DirectX váltás egyben - szükségszerűen - magában hordozza a fontosabb meghajtó programjainknak a frissítését is (pl. videokártya). Pusztán a DirectX változat telepítésével számítógépünk nem lesz 100% kompatibilis vele, szükség lehet a videokártya (hangkártya, speciális vezérlő) drivert is frissíteni.
  Sajnos – éppen a tudásbeli nagy eltérés miatt – az egyes új operációs rendszerekhez szinkronizált újabb és újabb DirectX változatok nem kompatibilisek a régebbiekkel, és ugyanakkor egy ilyen új rendszerre jellemzően nem is lehet a régebbi változatot telepíteni. Pontosan ez az oka annak, hogy egy korábbi operációs rendszerre fejlesztett játék futása miért nem szavatolható az új környezetben, hiába „erősebb” a gép.
  Éppen ezért egy 9.0c DirectX-es környezetet igénylő játék jellemzően nem, vagy kiszámíthatatlanul fog futni egy újabb DirectX-en.
  Az azonban elmondható, hogy amennyiben az operációs rendszernél meg van nevezve pl. az újabb operációs rendszer is (Win7, Win8), akkor a játék természetesen az ezen operációs rendszerekhez készült DirectX-ekkel is kompatibilis.

 • DVD, CD-ROM meghajtó (pl. 40xCD-ROM, 12xDVD stb.)
  Mindkét meghajtó esetében fontos a megjelölt sebesség (pl. 16x), mert ez jelzi, hogy a kényelmes játékhasználat milyen sebességű lemezolvasást igényel.
  Érdemes észrevenni, hogy a kompatibilitásnál mindig olvasó egység, és nem író/olvasó (azaz RAM) egység szerepel. Ennek oka az, hogy a RAM-ok jellemzően nem 100% olvasó kompatibilisek, pontosan az írási képességeik miatt. Ne felejtsük el, a kompatibilitást az egység gyártójának kell biztosítania. Így sajnos nem szavatossági kérdés, ha egy író/olvasó egység – kompatibilitási hiányosságai miatt – nem tud elolvasni egy gyári lemezt.
  Szintén nem szavatossági problematika, ha az olcsó (pl. műanyag alkatrészes) olvasóegység túlpörgeti a lemezt, azt felsérti, megkarcolja, és ez olvasási problémához vezet.

 • Hangkártya, hangchip (sound card)
  Korábban a számítógépen akkor volt hang, ha volt benne egy külön hangkártya. Ma már a legtöbb játékos az alaplapon található, integrált hangchipet használja. Fontos ez esetben is azonban a DirectX kompatibilitás, azaz hogy a megfelelő driver fel legyen telepítve a számítógépre. (Sokan elfelejtik az alaplap meghajtóprogramját feltelepíteni, vagy azt csak részben teszik meg.)
  Ha pedig külön hangkártya van a PC-ben, akkor ugyanúgy, ahogy a videó kártyánál, attól lesz „DirectX kompatibilis”, hogy rendelkezik MS ellenőrzött és jóváhagyott meghajtó programmal (amit telepíteni is kell a számítógépre).
  Fontos tudni: manapság gyakorlatilag nem kapható olyan játék, amelyik ne igényelné legalább valamilyen hangkártya vagy hangchip meglétét.

 • Helyigény: HDD, winchester, merevlemezt terület (Pl. 350 MB, 1,5 GB stb.)
  Ez a szám a szabad merevlemez területet jelöli, amire a játéknak a feltelepítéshez szüksége van. Fontos tudni azonban, hogy a merevlemez fizikai mérete mellett még három dologgal kell számolni.
  Egyrészt a játék játszása során (játékostól függően) további akár 100 MB-okra lesz szükség a mentések tárolásához. Másrészt minden Windows operációs rendszer stabil működéséhez folyamatosan kell jó néhány GB-nyi, állandóan szabad terület, amire az ideiglenes állományokat teszi. Harmadrészt a rendszer „szabadnak” jelezheti azt a helyet is, amit a „Lomtárban” levő, fizikailag még nem törölt állományok elfoglalnak.

 • Internetes kapcsolat igénye
  A modern játékok már nem csak a többjátékos módhoz igénylik az internetes kapcsolatot. Egyrészt a kiadók a legális felhasználás ellenőrzése végett sokszor online aktiválást igényelnek játékaik használatához (akkor is, ha pl. csak egyjátékos módban használható). Ez sokszor kapcsolódik online felhasználó fiók létrehozásával, mely előfeltétele lehet a technikai támogatás igénybe vételének. Szintén sok játékprogram (hogy a felhasználó kényelmesen, bárhonnan elérhesse aktuális játékállását) ezen internetes felhasználói fiókokba menti el a játékállásokat. Így elmondható, hogy különböző mértékben, de a legtöbb (mai) játékhoz már internet kapcsolat kell, melynek hiánya esetén a játék nem használható.
  Nem szabad elfelejteni, hogy manapság már az operációs rendszer maga sincs meg internet kapcsolat nélkül.

 • Helyi hálózati igény és támogatás (LAN) (Pl. TCP/IP 2-8 játékos)
  A játékok többsége támogatja a többjátékos (multiplayer) lehetőséget, ami során nem (vagy nem csak) a számítógép által vezérelt ellenfelekkel, hanem más, pl. barátok által irányított csapatokkal is fel lehet venni versenyt (vagy éppen kooperálni lehet velük).
  Itt két paraméter a meghatározó: a hálózati protokol (ez szinte egyeduralkodó módon a TCP/IP), illetve hogy hányan játszhatnak egyszerre ilyen módon egymással. Fontos figyelembe venni, hogy a hálózati játék támogatottsága esetén is a legtöbb program minden egyes, a játékba becsatlakozó gépen a játék egy-egy egyedi, külön megvett példányának meglétét tételezi fel. Játékprogramokat jellemzően nem árulnak többfelhasználós lehetőséggel.

 • Online játék Interneten (Pl. 56.6 KB 2 játékos, szélessáv 2-8 játékos)
  A multiplayer játékmód másik támogatási módja (a helyi hálózat mellett) az interneten keresztüli játékmód. Ez célját tekintve hasonló, mint a helyi hálózatos játék, csak itt a számítógépek közötti kapcsolat nem a helyben kihúzott kábelek, hanem az Interneten keresztül jön létre (pl. egy, a játékosokat összekapcsoló „server” gépre való rácsatlakozással).
  Internetes kapcsolat esetén roppan fontos a felcsatlakozási sebesség, mert ez határozza meg, hány személy és milyen élvezettel tud egyszerre játszani. Elmondható, hogy az élvezetes játékhoz jellemzően kábelmodem sebesség szükséges.

 • Irányítás, perifériák (Pl. billentyűzet, egér, monitor)
  Szinte minden egyes játék elvezérelhető billentyűzetről és egérről (ezek megléte magához az operációs rendszerhez is alapkövetelmény).
  Fontos figyelembe venni, hogy extra vezérlők (pl. kormány, pedál), illetve azok képességeinek (force-feedback) támogatottsága nem automatikus, csak akkor támogatottak, hogy maga a program rendszerigényében ez szerepel.
  Szintén gondolni kell arra is, hogy egyre több egérnek, monitornak, sőt billentyűzetnek is van saját meghajtóprogramja, driver-e, ezeket ugyanúgy nemcsak egyszer érdemes feltelepíteni, hanem folyamatosan gondoskodni is kell a frissítésükről is.

3.4. Könyvek

Webáruház kínálatában jellemzően magyar nyelvű könyvkiadások szerepelnek, de előfordulhatnak külföldi nyelvű kiadások is.

A használati útmutató a termék (szerzői jogi mű) jellegére, rendeltetésére figyelemmel nem értelmezhető.

3.5. Blu-ray és DVD filmek

Filmes kínálatunkban az országunk régiós besorolásának megfelelő, hivatalosan forgalmazott filmkiadások találhatóak meg.

A filmek általános jellegű használati és kezelési útmutatóját a 7. sz. melléklet tartalmazza.

3.6. Ajándéktárgyak, relikviák, iskolai eszközök

Játékokhoz, filmekhez köthető rajongói tárgyak találhatóak a relikviák megnevezés alatt, melyek az adott mű tematikáját emeli át mindennapos tárgyakra, mint pl. kulcstartók, pólók, táskák, figurák, stb. Iskolai eszközök között pedig jellemzően hagyományos és designer füzetek, iskolatáskák, tolltartók találhatóak.

A használati és kezelési útmutatót jellemzően a termék csomagolása tartalmazza, míg egyes esetekben a termék jellegére, rendeltetésére figyelemmel az nem értelmezhető.

3.7. Játékok

Ez alatt a cím alatt a hagyományos (azaz nem szoftver) játékok kaptak helyet, mint például: plüssfigurák, társasjátékok, puzzle-ok, de ide kerültek a iskolai kellékek és iskolatáskák is.

A használati és kezelési útmutatót jellemzően a termék csomagolása tartalmazza, míg egyes esetekben a termék jellegére, rendeltetésére figyelemmel az nem értelmezhető.

3.8. Hardware és egyéb termékek

Itt a hivatalosan forgalmazott hardware kiegészítők és egyéb műszaki cikkek szerepelnek.

A használati és kezelési útmutatót a termék csomagolása tartalmazza.4. Előjegyzés

Webáruházban lehetőség van a még meg nem jelent, jövőbeli pl. játékszoftverekre előjegyzést leadnia Ügyfélnek.

Az előjegyzés egy kötelezettségvállalástól mentes, kizárólag tájékoztató funkcióval bíró ügylet. Sem Ügyfél sem Üzemeltető részére nem jelent vételi ill. árucikk biztosítási kötelezettséget – már csak azért sem, mert a jövőbeli, harmadik fél által megvalósuló árucikk kiadás/megjelentetés paraméterei még nem ismertek, nem rögzíthetőek. Az előjegyzés tehát nem megrendelés, nem tekinthető sem vételi sem eladási ajánlatnak, sem szerződés sem előszerződés nem jött általa létre a felek között.

Az előjegyzés során jelzett árucikk paraméterek csak tájékoztató jellegűek, várható, de nem szavatolt jellemzők. Tehát pl. sem az ár, sem a kiadás módja, vagy a várható érkezés ideje nem végleges, ezek – jellemzően a kiadó döntései alapján – változhatnak.

Az előjegyzés szolgáltatás célja, hogy amikor a kérdéses árucikk megérkezik, Üzemeltető az Ügyfél által megadott email címre egy értesítő levelet küld az árucikk beérkezéséről, annak végleges paramétereiről (pl. kiadási mód, ár).

Ez alapján tudja Ügyfél eldönteni a kérdéses árucikk érdekli-e, és amennyiben igen, úgy meg tudja rendelni a végleges paraméterek alapján a Webáruházban.

Az előjegyzés szolgáltatás egyéb, bónusz lehetőségeket is jelent egyes esetekben Ügyfél számára. Amennyiben Üzemeltető lehetőségei engedik, pre-order akciókat kínálhat fel pl. az előjegyzők számára, illetve amennyiben egy árucikkből korlátozott példányszám érkezik, akkor első körben csak az előjegyzők számára kínálja fel a példányokat (ilyesmire jellemzően pl. az eleve korlátozott megjelenésű gyűjtői kiadásoknál lehet számítani).

Fontos azonban tudni, hogy előjegyzés esetén, amennyiben szűkös darabszám érkezik, vagy kötött darabszámú pl. ajándék kerül kiosztásra, az árucikk beérkezését jelző, értesítő e-mailre reagálva leadott végleges, tényleges megrendelések beérkezésének sorrendje számít a példányok kiszolgálásában, nem az előjegyzések leadási sorrendje. Az előjegyzés önmagában tehát nem garantál példányt!5. Panaszkezelés módja

Ön alapvetően kétféle panasszal élhet, melynek kezelése és szabályozása törvényileg is eltér egymástól. Ön élhet általános panasszal, illetve konkrét szavatossági panasszal. Minőségbiztosítási okokból minden panaszos jegyzőkönyvet vezető beosztású munkatársunk vizsgál ki.

5.1. Általános panaszok kezelésének módja

Az 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint Ügyfél a CD Galaxis Kft. munkatársainak magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban (akár e-mailben is) közölheti cégünkkel.

Szóban tett panaszt – amennyiben a panasz jellege lehetővé teszi – Üzemeltető azonnal kivizsgálja, és ha lehet, orvosolja.

Amennyiben erre nincs lehetőség, vagy Ügyfél nem ért egyet a felkínált rendezési ajánlattal, Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, és 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz kivizsgálásával, ill. álláspontjával kapcsolatban.

5.2. Általános szavatossági tudnivalók

Webáruház szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. V. tv. -ben (Ptk-ban), a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. A Webáruházban vásárolt árucikkekre jellemyzően az általános szavatosság szabályai érvényesek, illetve a külön jogszabályban felsorolt termékek esetében jótállás van.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló (A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint) tájékoztatót az ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az általános szavatossággal kapcsolatban a jelenlegi törvényi szabályozás (Ptk.) főbb paramétereiben, többek között így rendelkezik:

Kellékszavatosság:

1. A hibás teljesítés általános szabályai

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

2. Kellékszavatosság

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

6:171. § [Jótállás]

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén]

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]

(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5.3. Az egyes termékcsoportok speciális szavatossági kérdései

Az egyes árucikk csoportok eltérő szavatossági jellemzőkkel rendelkezhetnek, különösen igaz ez a nem használati tárgynak, hanem műélvezeti műnek számító szerzői jogi művekre.

Ezért is fontos megismerni, hogy milyen esetekben ki tud Ügyfél segítségére lenni, itt ugyanis Üzemeltető lehetőségei korlátozottak.

Általános termékek

Általános jellegű, sem szerzői jogi műnek, sem pedig tartós fogyasztási cikknek nem számító árucikk csoportok esetén Ügyfél minden panaszával Üzemeltetőhöz tud fordulni (vagy igény szerint, amennyiben van, az árucikk képviseletéhez), és az általános szavatossági szabályok az irányadóak.

Szoftverek (játékprogramok, konzoljátékok és egyéb programok)

A szoftverek szerzői jogi művek, és így külön védelem alá esnek, valamint nem tekinthetőek használati cikkeknek sem (ahogyan egy festmény, vagy egy zenei album sem az). Szintén ez okból nem szükséges hozzájuk magyar használati útmutatót készíteni, és magyar nyelvű technikai támogatást biztosítani. Ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtása a kiadók – törvény által biztosított – szuverén döntései, amennyiben egy külföldi kiadással kapcsolatban Ügyfélnek problémája van a külföldi nyelv használatával, úgy Ügyfélnek tartózkodnia kell az ilyen művek megvételétől, mert Üzemeltető ilyen kérdésekben nem tud a segítségére lenni.

A szoftverek kiadói – a szerzői jogvédelem miatt – saját, a minden kiadó által nyújtott hivatalos technikai támogatás hatáskörébe eső kérdésnek tekint minden használati kérdést. Használati kérdéseknek számítanak a mű első pillanatától vett használati lépések, azaz már maga a regisztráció, felhasználói fiók nyitás, aktiválás (és így bárminemű kódkérdés), telepítés, indítás, futási kérdések stb. Ilyen kérdésekkel kapcsolatban harmadik fél (azaz pl. Üzemeltető) nem járhat el, nem közvetíthet. Az egyes kiadók elérhetősége mindig megtalálható a szoftver dobozán (felírat, címke stb.), általános elérhetőségükről egy összefoglalót az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

Különösen szigorú a kódokkal kapcsolatban a technikai támogatás, mivel ez az a pont, ahol a felhasználó a legkönnyebben visszaélhet, ezért még a vélt kódhiánnyal vagy kódhibával kapcsolatban is a kiadót kell megkeresnie a felhasználónak, mert a kiadó fenntartja magának a jogot a kivizsgálásra, hiszen:

 • az egyfelől a szerzői jogi mű kardinális része, ezért a kiadótól eltérő személy arról nem rendelkezhet, újat ki nem adhat (erre a kiadó felhatalmazást nem ad);

 • másfelől minden kódkérdéssel kapcsolatos eljárás különböző mértékben de felhasználó account kezelést igényel pl. regisztrációs segítség nyújtás, kódellenőrzés, kódletiltás; kizárólagosan csak a képviseletek (account fenntartók lsd. Steam, Blizzard) járhatnak el, cégünk még csak közvetíteni sem közvetíthet.

(Ez egyébként a felhasználók érdeke is, hiszen ez az eljárás nyújtja a legnagyobb biztonságot a játékosoknak/játékkörnyezetnek.)

Üzemeltető kizárólag az adathordozó használhatóságát jogosult vizsgálni, és ilyen esetben eljárni. Üzemeltető azonban ilyen kérdések felmerülése esetén sem fogadhatja el bemondásra Ügyfél panaszát, azt fizikailag meg kell vizsgálnia (le kell ellenőriznie), és csak valódi hiba esetén lehetséges a csere.

Fontos tudni, hogy számtalan futási probléma pl. számítógép beállítási vagy kompatibilitási gondra és nem az adathordozóra vezethető vissza, ezért még a vélt adathordozói hiba is jellemzőn használati kérdéssé válik, amiben viszont már csak a hivatalos kiadói technikai támogatás tud segíteni. Ezért célszerű (ahogy a játékok kézikönyvében is szerepel), ha ügyfél a technikai támogatást keresi meg először, mert lehet, hogy egy-két egyszerű beállítási tanáccsal a kérdése azonnal, akár egy telefonnal vagy email váltással orvosolható.

Nem szavatossági kérdés, ezért semmilyen esetben sem elfogadható a panasz, ha pl.:

 • A szoftverek a nemzetközi szerzői jogban használatos, „AS IS” (adott állapotban, szabad fordításban: „olyan, amilyennek elkészítették”) feltétellel kerül értékesítésére.

 • Így Üzemeltető kizár ez alapján minden felelősséget, amely a program esetleges hibájával, használatában keletkező zavarokkal, a számítástechnika fejlődésével kapcsolatos hatásokkal és egyéb, hasonló okokkal kapcsolatos. Amennyire nem „szavatossági kérdés”, ha egy filmszinkron kapcsán hibás fordítás történik, egy középkori környezetben játszódó filmben látszik a színész kvarcórája, logikátlan a cselekmény, egy zenei album egy vagy több számában az énekes hamisan énekel vagy érthetetlen a szöveg amit mond stb. ugyanígy szoftverek esetében is megengedett a „hiba”.

 • Amennyiben a működést (végigjátszást) zavaró hibára derül fény, azt a kiadók frissítés formájában utólagosan orvosolják, a marginális hibának számító dolgok azonban legfeljebb a művész színvonalát jellemzi, de nem számít szavatossági kérdésnek.

 • A kiadók természetesen mindent megtesznek a minél hibamentesebb programok kiadásáért, pl. a játékprogramokat kiadás előtt népes (sokszor sok százezres) béta tesztelő teszteli, játssza végig, bizonyosodik meg a különböző számítógépeken való működéséről.

 • A panasz arra vonatkozik, hogy bár a mű a csomagoláson szereplő valamennyi paramétert tudja, az Ügyfélnek az nem tetszik, vagy Ügyfél kívánalmainak/elvárásainak nem felel meg.

 • A panasz arra vonatkozik, hogy a program nem támogat valamilyen szoftveres vagy hardveres környezeti elemet, aminek a támogatottsága egyébként nem szerepelt a rendszerigénynél.

 • A panaszt a nem legális operációs rendszer változat okozza.

 • A panaszt a nem gyári állapotú (chipelt) konzol gép állapota okozza.

 • A panasz oka, hogy Ügyfél nem megfelelően mérte fel idegen nyelv ismeretét, és számára így a külföldi kiadás nem élvezhető.

 • A panasz oka, hogy Ügyfél megsértette a kiadó felhasználási feltételeit, és a kiadó a felhasználót „bannolta”, azaz kitiltotta.

Könyvek

A könyvek szavatosság szempontjából egyszerűen kezelhető kérdések, hiszen jellemzően „működésük”, „használhatóságuk” a szükséges nyomtatott oldalak meglétében merül ki.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a könyvek és fordításaik szerzői jogi művek. Ezért Ügyfél azon véleménye, hogy számára tetszetős vagy sem egy fordítás, annak színvonalával meg van-e elégedve vagy sem, illetve a fordító/kiadó mennyi és milyen helyesírási hibát vétett – nem a szavatosság kérdéskörébe tartozik.

Jótállásos termékek

A hatályos jogi szabályozás (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) tételesen megnevezi, hogy a fogyasztót mely új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában illeti meg jótállás. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb elektromos eszköz, kis- és nagygép, hardware, bútor stb. aminek az ára 10 000 forint felett van, ide tartozik.
A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállással érintett termékekhez jótállási jegy kerül kiadásra, melynek segítségével érvényesíthető a jótállási igény.

További információk az 1. sz. mellékletben.


Az áruk adásvételére vonatkozó szerződésekre vonatkozóan a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet további szabályokat állapít meg:

5. A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket tartalmazó áru esetén

8. § (1) Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

(2) A vállalkozásnak az (1) bekezdés szerinti frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy

b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor a 10. § szerinti

időszakon keresztül kell biztosítania.

(3) Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

(4) Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az (1) és (2) bekezdésben vagy az 5. § (3) bekezdésében meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
6. Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

9. § (1) A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

(2) Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

10. § Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

11. § (1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

(2) Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a 10. § szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.
7. A kellékszavatossági igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén

12. § (1) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

(2) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

(3) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

(4) A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

13. § (1) Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

(2) A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

(3) A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

14. § Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

15. § (1) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

(2) Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

(3) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a (2) bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.


8. A jótállási igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén

16. § (1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

(2) Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban az e §-ban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

(3) Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

(4) A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;

b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;

c) a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;

d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és

e) a jótállás feltételeit.

(5) A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A jótállási kötelezettséget nem érinti, ha a (4)-(5) bekezdés szerinti bármely feltétel nem teljesül.

5.4. A szavatossági vagy jótállási panasz ügyintézés konkrét menete

Amennyiben Ügyfél valamilyen problémával találkozik az árucikk használata kapcsán, úgy az előző pontokban leírt feltételekkel, Ügyfélnek lehetősége van Üzemeltetőhöz fordulni panaszával. Szerzői jogi művek esetében, amennyiben szoftverről van szó, Ügyfél tudomásul veszi, hogy panasza jellege alapján lehet, hogy csak a kizárólagos kiadói technikai támogatás jogosult eljárni ügyében, és így hozzájuk kell fordulnia panaszával.

Üzemeltető panaszt „bemondásra” sajnos nem tud elfogadni, minden esetben a panaszt konkrétan kivizsgálja, valóságtartalmáról meggyőződik.

A panasz ügyintézés menetét jogszabály (19/2014. (IV.29) NGM) szabályozza, mely (többek között) így rendelkezik:

1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

(2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára.

(2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

6. § (1) Kijavításra vagy - a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

Üzemeltető felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy Üzemeltetőnek jogszabályi kötelme van az írásos panaszfelvételre, így attól eltekinteni nem tud. Szintén kötöttségek a jegyzőkönyv tartalmi elemei, ezekben ha hiány mutatkozik (pl. csomagküldéssel felküldött panasz esetében) az akadályozza az eljárást, így azokat Ügyfélnek pótolnia kell az eljárás során.

Szintén akadályozó tényező, ha Ügyfél nem tudja a vásárlását megfelelően hiteles bizonylattal (pl. számla) igazolni.

A jogszabály nem kötelezi Üzemeltetőt „azonnali elintézésre”, törvényileg 15 napon belüli rendezésre kell törekednie.

Ha a hibásnak jelzett termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy Üzemeltetőt szavatossági kötelezettség nem terheli, az árucikket nem cseréli, és vételárát sem térít vissza.

5.4.1. Panasz ügyintézés személyesen

Üzemeltetőnél történő személyes ügyintézés – a magyar törvényeknek megfelelően (19/2014. (IV.29.) NGM rendelet) – minden esetben a következőkben leírtak szerint történik.

Helye: CD Galaxis Kft.

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 79.

Ügyintézési idő: Hétfő-Péntek: 10-17h

 1. Az árucikket minden tartozékával együtt, tiszta állapotban kell visszahozni.

 2. A panasz alapját képező vásárlás (szerződéskötés) tényét, az ellenérték megfizetését azonosítható, minden kétséget kizáró módon tanúsító okirat igazolja (pl. számla), melyet Ügyfélnek el kell hoznia magával. Ennek hiányában sajnos panasz nem fogadható.

 3. Ügyfél szándéka jelzésekor kap egy panaszbejelentő lapot, amit Ügyfélnek legjobb tudása szerint, pontosan kell kitöltenie. A panaszbejelentő lap végén van lehetőség az igény megjelölésére. Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy a törvényi szabályozások szerint Ügyfél elsősorban javítást, vagy cserét kérhet. Szavatossági panaszkezelés során pénzvisszafizetésre abban az esetben van lehetőség, ha jogos panaszát, a törvényileg előírt határidőn belül kijavítás, vagy kicserélés útján nem lehet orvosolni.

 4. Az Ügyfél által kitöltött bejelentő lap valamint a vásárlást igazoló bizonylat alapján Üzemeltető munkatársa egy átvételi jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv két példányban készül, és az egyik példányt (a bejelentő lap másolatával együtt) Ügyfélnek helyben átadja – az árucikket pedig átveszi Ügyféltől. Üzemeltető felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy innentől a panaszával kapcsolatban ezzel a jegyzőkönyvvel tud Ügyfél ügyet intézni. (Tekintettel arra, hogy ez egy átvételi elismervény, mindenképpen erre a papírra lesz szüksége a későbbiekben, kérjük vigyázzon rá!)

 5. Az ellenőrzéssel kapcsolatos lépések és a jegyzőkönyv készítési kötelezettség miatt sajnos azonnali, helybeli ügyintézésre nincs lehetőség. Azaz az árucikket minden esetben Üzemeltetőnél kell hagyni.

 6. Az átadott árucikket Üzemeltető ill. az Üzemeltető által szükség szerint igénybe vett bevizsgáló hely gondos teszteknek veti alá. Mindezek jegyzőkönyvezésre kerülnek, majd Üzemeltető szintén jegyzőkönyvben megfogalmazza az eredményt, és erről Ügyfelet a megadott elérhetőségén írásban (email) tájékoztatja.

 7. Az átadott átvételi elismervény ellenében Ügyfél az értesítést követően Üzemeltetőnél tudja átvenni a termékkel kapcsolatos jegyzőkönyvet, valamint az eredménytől függően a cserepéldányt, vagy magát az eredeti adathordozót.

Az átvételi elismervény jellege miatt személyesen megkezdett ügyintézés csomagküldéses ügyintézéssé nem átváltoztatható, a személyesen indult panaszt személyes ügyintézés keretében van csak lehetőség lefolytatni.

5.4.2. Panasz ügyintézés postázással / csomagküldéssel

Üzemeltetőnél történő csomagküldésen keresztüli ügyintézés – a magyar törvényeknek megfelelően (19/2014. (IV.29.) NGM rendelet) – minden esetben a következőkben leírtak szerint történik.

 1. Ügyfélnek egy küldeményben kell összekészítenie az árucikket (minden tartozékával együtt, tiszta állapotban), a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) másolatát, valamint az alábbi linken található bejelentő lapot (elolvasás után) kinyomtatva és általa olvashatóan, pontosan kitöltve:
  https://cdgalaxis.hu/vevoszolgalat/cdgalaxis-panaszbejelento.pdf
  Amennyiben Ügyfélnek nincs lehetősége a bejelentő lapot kinyomtatnia, úgy az ott kért adatokat pl. levélben megadva is eljuttathatja Üzemeltetőhöz, ekkor azonban kérjük írja be levelébe, hogy „A bejelentő lapon levő tájékoztatót megkaptam.”

 2. A küldeményt Ügyfélnek úgy kell becsomagolnia és lezárnia, hogy annak tartalmához más ne férhessen hozzá, és a tartalma meg legyen óvva a szállítás közbeni esetleges sérülésektől. A küldeményt szállítása során ért kár Ügyfél kára.

 3. A küldeményt a következő címzettnek kell elküldeni:
  CD Galaxis Kft.
  1119 Budapest, Tétényi út 79.

 4. Ügyfélnek saját költségén, az általa választott szolgáltatón keresztül kell eljuttatnia Üzemeltetőhöz a küldeményt. Portósan, utánvételesen, vagy egyéb terheléssel feladott küldeményeket Üzemeltetőnek nem áll módjában átvenni. Fontos azonban tudni, hogy amennyiben a panasz jogos volt, Üzemeltető megtéríti Ügyfélnek a felküldés (reális határokon belüli) költségeit. Reális költségnek számít a posta szokott súly és szolgáltatás díján felül pl. a küldemény értékbiztosítása is.

 5. A küldemény megérkezése után Üzemeltető a csomagot vezető jelenlétében bontja ki, és rögzíti annak tartalmát, állapotát, az esetleges hiányosságokat. Üzemeltető ezek után Ügyfelet haladéktalanul, email útján tájékoztatja a küldemény megérkezéséről, tájékoztatja a benne fellelt esetleges hiányosságokról, vagy pedig rendben levőség esetén, a szavatossági eljárás megkezdéséről.

 6. Az átadott árucikket Üzemeltető ill. az Üzemeltető által szükség szerint igénybe vett bevizsgáló hely gondos teszteknek veti alá. Mindezek jegyzőkönyvezésre kerülnek, majd Üzemeltető szintén jegyzőkönyvben megfogalmazza az eredményt, és erről Ügyfelet a megadott elérhetőségén írásban (email) tájékoztatja, és egyezteti vele az eredeti vagy cserepéldány visszajuttatásának módját, idejét. Az Ügyfél részére történő visszajuttatás mindig ingyenes Ügyfél részére.

5.5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben Üzemeltető és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, úgy Ügyfél előtt a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:


5.5.1.  Bejegyzés a vásárlók könyvébe
A bejegyzésekre Üzemeltető 30 napon belül írásban válaszol.

5.5.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Panasszal elsősorban a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: https://jarasinfo.gov.hu/.


Társaságunk székhelye szerint illetékes járási hivatal:

Budapesti Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Járási Hivatala

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Telefonszám: +36 1 896 4379
E-mail: titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu
Járás illetékességi területe: Budapest XI. kerület


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutóda:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhely és Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszám: +361/7951700

Telefax: +361/7950697


5.5.3. Békéltető Testület
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő, az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél is. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes.

Cégünk székhelye/üzlete szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail:
bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

 7. a testület döntésére irányuló indítványt,

 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.


A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testületek teljes listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5.5.4. European Online Dispure Resolution Platform - Európai Online Vitarendezési Platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy olyan honlapot, amelyen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó vitákat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók a távolságok ellenére is tudják érvényesíteni jogaikat.


Honlap:
https://ec.europa.eu/odr/

5.5.5. Bírósági eljárás
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.6. A szerződéstől történő elállás

6.1. Elállás/felmondási tájékoztató

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tájékoztató szöveget az ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza.

6.2. Általános rendelkezések az elállással kapcsolatban

Fontos tudni, hogy fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így pl. jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik az elállási joggal kapcsolatban, többek között az alábbiak szerint:

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés

szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. §

(2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.”

Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.

Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Üzemeltető Ügyfél részére a kérdéses összeget bankszámlára vagy postacímre utalással téríti meg. Készpénzes kifizetésre sajnos ügyviteli okokból nincs lehetőség.

Személyes ügyintézés esetén Ügyfélnek (az árucikken kívül) magával kell hoznia a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) eredeti példányát is, bemutatás céljából. Üzemeltető irodájában ki kell töltenie (ha nem hozott magával előre megírtat) egy elállási szándéknyilatkozatot, majd átvételi elismervény mellett Üzemeltetőnek át kell adnia az árucikket.

Amennyiben Ügyfél küldemény útján kívánja az elállást intézni, úgy a küldeménybe az árucikken kívül el kell még helyeznie a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) másolatát, valamint egy nyilatkozatot az elállási szándékáról (melynek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen bankszámla számra, vagy postacímre kéri a visszatérítést elutalni). Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy portósan, utánvételesen, vagy egyéb terheléssel feladott küldeményeket nem áll módjában átvenni. A küldemény megérkezése után Üzemeltető a csomagot vezető jelenlétében bontja ki, és rögzíti annak tartalmát, állapotát, az esetleges hiányosságokat. Üzemeltető ezek után Ügyfelet haladéktalanul, email útján tájékoztatja a küldemény megérkezéséről, tájékoztatja a benne fellelt esetleges hiányosságokról, vagy pedig rendben levőség esetén, az elállási eljárás megkezdéséről.

Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári Törvénykönyv 1: 5. §.).

6.3. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatmintát az ÁSZF 5. melléklete tartalmazza.
Internetes oldalunkról is letölthet az elállási/felmondási nyilatkozatmintát
ezen a linken:

https://cdgalaxis.hu/vevoszolgalat/cdgalaxis-elallas-felmondas-nyilatkozat-minta.pdf

6.4. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l)lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

6.5. Számítógépes szoftvert vagy képfelvételt nem tartalmazó árucikkel kapcsolatos elállás szabályai

A fentiek alapján a külön szabályozás alá nem eső, a fenti kormányrendelet 29.§ alá nem tartozó árucikkek esetében

 • Ügyfél a szerződéstől tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.

 • Elállási jogát (a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében) a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja.

 • Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.

 • Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Személyes ügyintézés esetén Ügyfélnek (az árucikken kívül) magával kell hoznia a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) eredeti példányát is, bemutatás céljából. Üzemeltető üzletében ki kell töltenie (ha nem hozott magával előre megírtat) egy elállási szándéknyilatkozatot, majd átvételi elismervény mellett Üzemeltetőnek át kell adnia az árucikket.

 • Amennyiben Ügyfél küldemény útján kívánja az elállást intézni, úgy a küldeménybe az árucikken kívül el kell még helyeznie a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) másolatát, valamint egy nyilatkozatot az elállási szándékáról (melynek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen bankszámla számra, vagy postacímre kéri a visszatérítést elutalni). Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy portósan, utánvételesen, vagy egyéb terheléssel feladott küldeményeket nem áll módjában átvenni. A küldemény megérkezése után Üzemeltető a csomagot vezető jelenlétében bontja ki, és rögzíti annak tartalmát, állapotát, az esetleges hiányosságokat. Üzemeltető ezek után Ügyfelet haladéktalanul, email útján tájékoztatja a küldemény megérkezéséről, tájékoztatja a benne fellelt esetleges hiányosságokról, vagy pedig rendben levőség esetén, az elállási eljárás megkezdéséről.

 • Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári Törvénykönyv 1: 5. §.).

6.6. Számítógépes szoftvert vagy képfelvételt tartalmazó művek elállási szabályai

A jogszabály 29.§ (1) bek. i) pontja alá tartozó árucikkek esetében

 • Ügyfél a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

 • Elállási jogát (a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében) a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja.

 • Figyelemmel arra, hogy a jelen pont szerinti árucikk számítógépi szoftvernek vagy képfelvételnek minősül, a Korm. rendelet 29. § (1) i.) pontja értelmében Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a termék csomagolását már felbontotta.

 • A termék csomagolását felbontottnak kell tekinteni, ha a lezáró fólia sérült, manipulált, vagy a csomagoláson levő biztonsági matrica megsérült.

 • Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.

 • Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Személyes ügyintézés esetén Ügyfélnek (az árucikken kívül) magával kell hoznia a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) eredeti példányát is, bemutatás céljából. Üzemeltető irodájában ki kell töltenie (ha nem hozott magával előre megírtat) egy elállási szándéknyilatkozatot, majd átvételi elismervény mellett Üzemeltetőnek át kell adnia az árucikket.

 • Amennyiben Ügyfél küldemény útján kívánja az elállást intézni, úgy a küldeménybe az árucikken kívül el kell még helyeznie a vásárlást igazoló bizonylat (különösen ilyen a számla) másolatát, valamint egy nyilatkozatot az elállási szándékáról (melynek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen bankszámla számra, vagy postacímre kéri a visszatérítést elutalni). Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy portósan, utánvételesen, vagy egyéb terheléssel feladott küldeményeket nem áll módjában átvenni. A küldemény megérkezése után Üzemeltető a csomagot vezető jelenlétében bontja ki, és rögzíti annak tartalmát, állapotát, az esetleges hiányosságokat. Üzemeltető ezek után Ügyfelet haladéktalanul, email útján tájékoztatja a küldemény megérkezéséről, tájékoztatja a benne fellelt esetleges hiányosságokról, vagy pedig rendben levőség esetén, az elállási eljárás megkezdéséről.

 • Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári Törvénykönyv 1: 5. §.).

6.7. „Digitális vásárlásra” vonatkozó elállás szabályai

 • Ügyfél a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

 • Elállási jogát (a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében) a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja.

 • Figyelemmel arra, hogy a jelen pont tárgyát képező programok/tartalmak interneten történő megvásárlása szolgáltatásnyújtásnak minősül, melynek során a kódok/jelszavak és linkek elküldése, Üzemeltető részéről, a teljesítés megkezdését jelenti, így a Korm. rendelet 29. § (1) bek. m.) pontja értelmében Ügyfél - mint fogyasztó - nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha az elállási határidő lejárta előtt Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte. A teljesítés megkezdéséhez történő beleegyezése Ügyfél részéről megadottnak minősül, ha 2. („Megrendelés”) pontban megjelölt „CD Galaxis - Megerősítés kérés” című email alapján megrendelését - a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módon - megerősíti.

 • Amennyiben Ügyfél a szerződéstől el kíván állni, úgy az elállásról szóló nyilatkozatát szóban, vagy írásban, a web@cdgalaxis.hu email címre, vagy ajánlott postai küldemény keretében közölheti Üzemeltetővel. Elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ügyfél elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő módon gyakorolta.

 • Üzemeltető tájékoztatja Ügyfelet, hogy elállás esetén az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül Ügyfél számára visszatéríti. Az Üzemeltető a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket nem vállalja, melynek megfelelően ezen költségeket fogyasztó köteles viselni, kivéve ha a termék postai úton nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Az elállási jog gyakorlása során Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).


7. Biztonság és adatvédelem

7.1. Biztonságos vásárlás

Üzemeltető - a vásárlás biztonsága érdekében - maximálisan a vevők érdekeinek megfelelően jár el.

Üzemeltető kizárólag a gyártók által elismert kereskedelmi forrásokból, jellemzően képviseletektől, kiadóktól szerzi be a Magyarországon szabályosan forgalmazható árucikkeket. Szabadpolcos kiskereskedelmet nem folytat, így a termékek egészen Ügyfélhez érkezésükig egyedi, gondos, a biztonságra kifejezetten hangsúlyt fektető árukezelésen esnek át.

Csomagrendelés esetén a megrendelt termékeket erős, vastag, ugyanakkor diszkrét kartondobozba csomagolva, rögzített tartalmi ellenőrzés és súlyfelvétel után, egyedi, egyszer használatos zárszalaggal lezárva juttatja el Ügyfélhez, megbízható országos csomagküldő szolgálatok segítségével.

7.2. Biztonságos adatkezelés

Üzemeltető bárminemű céllal hozzá beérkezett adatot bizalmasan kezel, és kizárólag a megadás céljának értelmében használja azokat fel. Külső fél számára semmilyen adat sem kerül semmilyen módon átadásra - kivéve a csomagszállító szolgálat részére (feladata elvégzéséhez szükséges) adatok ideiglenes átadása. Üzemeltető szerződött partnerei azonban szintén a fent leírtak szellemében használja fel a kapott adatokat.

Üzemeltető adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza. 1. sz. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló (A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint) tájékoztató


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a CD Galaxis Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat, áru adásvétele esetén tizenkét hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a CD Galaxis Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat, áru adásvétele esetén tizenkét hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen termékek esetében áll fent jótállás?

A cégünknél kapható árucikkekre nincs sem előírt, sem önkéntes jótállás.

A jogszabály – 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet – tételesen felsorolja azon termékeket, melyekre kötelező jótállás vonatkozik. Választékunkban nincsen olyan termék, amelyre jótállási kötelezettség vonatkozna, jelenleg ilyen terméket nem árusítunk.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén cégünk (mint Eladó) jótállást nem vállal.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállás időtartamán túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban a gyártóhoz lehet fordulni.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

4. Szoftverek (szerzői jogi művek) egyedi szabályozása

A szoftver miért nem ugyanolyan termék, mint pl. a vasaló?

Mert a szoftver speciális, szellemi „termék” (mű), és külön törvényben szerzői jogvédelem alá esik („tartozékaival”, azaz pl. a dokumentációjával vagy pl. technikai támogatásának nyújtásával együtt).

A felhasználó pl. a játékszoftver megvételével nem magának a szoftvernek lesz a tulajdonosa, hanem egy (fel)használási jogot/lehetőséget vásárolt meg, melyet a szoftver adathordozón átnyújtott egy példányának – a szerző elképzelése és engedélye szerinti – használatával valósíthat meg.

A szerző teljesen szabad, törvényi felhatalmazást kap abban a kérdésben, hogy műve hogyan kerül kiadásra és hogyan lehet azt „használni”, valamint hogy hogyan kívánja segíteni művének élvezőit annak használatában. A szerző ill. a kiadó nem kötelezett magyar nyelvű kiadásra ill. magyar dokumentációra (szuverén döntése, készít-e ilyet), és azt is meghatározhatja, hogy műve milyen környezetben és milyen feltételekkel (pl. online felhasználói fiókon keresztül) használható, hányszor telepíthető, meddig és hogyan biztosít technikai támogatást hozzá, illetve pl. hogy művével kapcsolatban harmadik személy milyen kérdésekben járhat el, és melyekben nem.

A szoftverekkel kapcsolatos szavatosság ugyanolyan?

Részben igen, részben nem. Önt ugyanúgy megilleti a szavatosság joga, azonban annak érvényesítése – attól függően, hogy milyen kérdéskörről van szó – elképzelhető, hogy csak a kiadónál, mint „szolgáltatónál” oldható meg.

A szerzői jogtulajdonosok ugyanis jellemzően minden olyan kérdést, melyek műveik kardinális „szellemi” használati részéhez tartoznak (pl. aktivációs kód, számítógép beállítása, felhasználói account stb.), saját hatáskörben tartanak.

Azaz míg egy adathordozói olvashatósággal kapcsolatban a kiskereskedő majdnem minden esetben tud segíteni, van felhatalmazása a kiadótól az eljárásra, addig pl. egy kódkérdéssel kapcsolatban a kiadók/szerzők – mint pl. felhasználói fiók szolgáltatók és kezelők – fenntartják maguknak a jogot a kizárólagos (közvetítő nélküli) eljárásra. Fontos azonban tudnia, hogy egyes kérdésekben – adathordozónak tűnő probléma esetén is, amennyiben az valójában általában valamilyen használati kérdést is felvet – a kiadó megvonhatja az eljárási jogot a kereskedőtől, és a hivatalos technikai támogatáshoz rendelheti a felhasználót.

Nem adathordozói, vagy csak adathordozói kérdésnek tűnő, de használati vonatkozással bíró kérdéssel kapcsolatban akkor ki illetékes?

Ön, mint felhasználó, az esetek többségében a magyar kiadóhoz, ennek hiányában pedig a külföldi kiadóhoz tud fordulni (azaz a hivatalos technikai támogatáshoz).

A nálunk kapható szoftverek majd mindegyike rendelkezik magyar kiadói képviselettel, akiknek elérhetősége mindig megtalálható a mű dobozán (címke, vagy felírás formájában), illetve a kézikönyvben, illetve általánosságban feltüntettük ezen elérhetőségeket ezen tájékoztatónk 1.) pontjában.

Kérjük figyeljen arra, hogy ilyen esetben mindig a magyar képviselethez (technikai támogatáshoz) forduljon, mert szerzett képviseleti joga kapcsán a külföldiek sokszor nem is járhatnak el (azaz nem segítenek) ha van magyar képviseletük.


 2. sz. melléklet
Kiadók elérhetőségei


Általánosságban a kiadók elérhetőségei a következők:


Electronic Arts technikai segítségnyújtás:

Technikai segítség weboldala: https://help.ea.com/hu/

Magyar képviselet:

ALSO Hungary Kft. – 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

telefon: 06-1/501-5319, e-mail: kapcsolat.hu@also.com

Sony technikai segítségnyújtás:

telefon: 06-1/814-4800 vagy https://www.playstation.com/hu-hu/

Magyar forgalmazó:

Magnew Kft – 1141 Budapest, Öv utca 39-41.

telefon: 06-1/422-1388, e-mail: info@magnew.hu

Microsoft Xbox technikai segítségnyújtás:

telefon: 06-80/018-590 vagy https://xbox.com/hu

Magyar forgalmazó:

Magnew Kft. – 1141 Budapest, Öv utca 39-41.

telefon: 06-1/422-1388, e-mail: info@magnew.hu

Cenega technikai segítségnyújtás

(Take Two/2K/Rockstar, Ubisoft, Bethesda, SEGA, Square Enix, Warner és más kiadók játékszoftverei)

e-mail: support_hu@cenega.com

Cenega Hungary Kft. –1143 Budapest, Ilka u. 2-4.

telefon: 06-1/225-7365, e-mail: info@cenega.hu
Magnew technikai segítségnyújtás (Koch Media, THQ, Activision, Blizzard, Nacon, Milestone és más kiadók játékszoftverei)

e-mail: bevizsgalas@magnew.hu

Magnew Kft. – 1141 Budapest, Öv utca 39-41.

telefon: 06-1/422-1388, e-mail: info@magnew.hu

SAD Games technikai segítségnyújtás (IMGN.Pro, Focus, Giants és más kiadók játékszoftverei)

e-mail: info@sadgames.hu

SimActive Distribution Kft. – 2011 Budakalász, Kovács Lajos u. 35.

telefon: 70/528-9833, e-mail: info@sadgames.hu


 3. sz. melléklet
Békéltető Testületek


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu


Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.huGyőr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu


Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 6-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu


Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu


Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 4. sz. melléklet
Elállási/Felmondási tájékoztató
(A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)


1. Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: web@cdgalaxis.hu vagy postacímünk: CD Galaxis Kft. 1119 Budapest, Tétényi út 79.

Ebből használhatja a lenti mintát, illetve, ill. internetes oldalunkról is letölthet az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát ezen a linken:

https://cdgalaxis.hu/vevoszolgalat/elallas-felmondas-nyilatkozat-minta.pdf

Az elektronikus levélben küldött elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

5.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a (leküldési) fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön kétséget kizáróan nem igazolta (szoftver esetén annak elállási korlátozása miatt, a bontatlanságot is), hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kérjük ne feledje azonban, hogy a törvényi szabályozás szerint Ön nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát, ha a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának a csomagolását, az átadást követően, felbontotta.
 5. sz. melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint)


Címzett: CD Galaxis Kft.

1119 Budapest, Tétényi út 79.

E-mail: web@cdgalaxis.hu


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


Számla száma (amennyiben tudja): ...

Átvétel időpontja: ...

A fogyasztó neve: ...

A fogyasztó címe: …

A termék/ek megnevezése, amitől elállok: ...


/Az alábbi három lehetőségből csak az egyiket válassza ki:/
Az összeget az alábbi bankszámlára kérem átutalni: ….

/vagy/

Az összeget a fenti névre és címre kérem eljuttatni: ….

/vagy/

Az összeget személyesen kívánom átvenni az irodájukban.


A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ..


 6. sz. melléklet
Használati és kezelési útmutató
– PC szoftver és konzol játék (szoftver) –


A szoftverek nem használati eszközök, hanem szerzői jogi művek. Minden aspektusuk, így pl. a program futására vonatkozó ismertetők is szerzői jogvédelem alá esnek, a kiadó egyedüli joga és lehetősége meghatározni milyen nyelven és milyen tartalommal ad leírást róla.


Ahogy Általános Szerződési Feltételeinkben, illetve az egyes művek oldalain is megjelenő előzetes tájékoztatásainkban szerepel, ezen művek jellemzően:

angol nyelvűek, használatukhoz angol nyelvismeret szükséges

internet kapcsolat szükséges hozzájuk

a kiadó régió szabályai miatt jellemzően csak Magyarország területén belül aktiválhatóak ill. játszhatóak

általában a regisztrációhoz felhasználói fiók megléte szükéséges az adott kiadó platformján (a felhasználó fiók ingyenes, és akár a játék megvásárlása után is létrehozható, ha addig még nem volt)

kizárólag csak az adott platformon használhatóak (PC, Playstation, Xbox), másikon nem

kizárólag csak az adott platform változaton használhatóak (PC Windows 10, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One), másikon nem (kivéve ha a kiadó kifejezetten feltünteti több platform verzió támogatását),

konzol játékok esetén, a lemezes játékváltozatok nem használhatóak a lemezmeghajtó nélküli konzolgép változatokon (PS5 Digital Edition, Xbox Series S)

PC esetében kizárólag csak a rendszerigénynél feltüntetett minimális konfigurációnak megfelelő számítógépen biztosított a szoftver elindulása. A rendszerigény egyszerre fogalmaz meg hardveres előírásokat (processzor teljesítmény, memória kapacitás, videókártya teljesítmény stb.) valamint szoftveres kompatibilitási előírásokat (Windows 10 32 vagy 64-bit, DirectX változat, perifériák DirectX kompatibilitása stb.)


Korhatári ajánlás

A szoftver tokokon szereplő, általában az európai PEGI korhatári besorolás Magyarországon ajánlás jellegű. A besorolás nem a szoftver bonyolultsága, hanem tartalmi elemei (mint pl. erőszakos cselekvés, káromkodás, kábitószer használat szerepeltetése stb.) szerint határozza meg az ajánlott korosztályt.

A PEGI-ről, valamint az ikonok jelentéséről ezen az oldalon tájékozódhat: https://pegi.info/hu


Licenc kód

A szoftverekhez kapott licenc kódot a kiadó által meghatározott módon és formában kell aktiválni, a kiadói használati útmutatója alapján.

Minden kód csak egyetlen egyszer aktiválható, használható fel és egy kód csak egyetlen felhasználói fiókhoz (account) adható hozzá, a későbbiekben másik fiókhoz nem rendelhető hozzá vagy vihető át.


Adathordozó

Az adathordozó használatával és kezelésével kapcsolatban az alább leírtakra kell tekintettel lenni.

A sikeres adathordozó használat feltétele, hogy minden esetben olyan környezetben és állapotban kerüljenek használatra, amely megfelel az adott platform (PC CD/DVD/Blu-ray olvasó használati útmutató, Playstation, Xbox kézikönyv stb.) használati útmutatóiban leírtaknak. Azaz az adathordozók olyan környezetben használhatóak biztonsággal, amelyben az adathordozó olvasók is biztonsággal használhatóak.Tájékoztató jelleggel ezek általánosságban a következők:

Hőmérséklet:

Ezeket az eszközöket normál szobahőmérsékleten való használatra tervezték. Azaz egyfelöl biztosítani kell a folyamatos normál hőfokú környezetet az olvasó számára, másfelöl pedig biztosítani kell magának az adathordozónak is a normál hőfokát.

Hideg: ha az adathordozó lehűlt, használatával meg kell várni, amíg magától felmelegszik normál szobahőmérsékletűre, és az esetlegesen képződő pára magától felszívódik a felületéről.

Meleg: az adathordozók kialakításuk miatt érzékenyek a melegre. A magas hőmérséklet (50 Celsius fok felett) az adathordozók sérülését okozhatja, ezért attól óvni kell őket, mind szállításuk, mind használatuk, mind pedig tárolásuk során.

Gyakorlati javaslat, hogy az adathordozó szállítása során, amennyiben a kinti hőmérséklet eltér a normális szobahőmérséklettől, akkor általában érdemes megfelelő ideig állni hagyni az asztalon a zárt tokjában az adathordozót, hogy magától kiegyenlítődjön a hőmérséklete.

Por, szennyeződés:

Az adathordozókat és olvasóikat por és szennyeződésmentes környezetben való használatra tervezték. A por és egyéb szennyeződések (ideértve a dohányfüstöt és az ujjlenyomatokat is) az adathordozót (és az olvasót is) megsérthetik, használatát lehetetlenné tehetik.

Páratartalom:

Az adathordozókat és olvasóikat normál páratartalom melletti használatra tervezték.

Az adathordozók tárolása, kezelése:

Az adathordozókat mindig megfelelő tokba helyezve, a tokot becsukva, normál szobahőmérsékleten, normál páratartalom mellett, napfénytől védve kell tárolni.

A tokokat állva célszerű tárolni, hogy súlyukkal ne nehezedjenek egymásra.

Amennyiben az adathordozót papír vagy egyéb becsúsztatós tokban kapta, azt célszerű a lemez védelmét jobban ellátó műanyag, felfüggesztős tokra cserélni.

Az adathordozót mindig védje a karcolódástól, szennyeződéstől, a mechanikai behatásoktól, és soha ne hajlítsa meg.

A lemezt a szélénél fogja, az ujjával ne érjen a lemez felületéhez.

Ne ragasszon rájuk papírt vagy szalagot, Post-It lapot, ne írjon rájuk vagy rajtuk.

Tisztítás: puha, száraz, nem szöszölő ruhával óvatosan, nem rányomva törölje át az adathordozót, belülről kifelé haladva.


Egészségvédelem

Egészségének megőrzése, megvédése végett kérjük vegye figyelembe a számítógép ill. konzol használati útmutatójában foglaltakat. Ezek ide vonatkozó részei jellemzően a következők:

Egyes személyeknél a villodzó, gyorsan változó fények epilepsziás rohamot válthatnak ki. Amennyiben Ön erre hajlamos, kérjük kerülje az adott szoftver használatát, ha ilyen tüneteket észlel magán, azonnal fejezze be a program használatát, és keresse fel orvosát.

Egészsége/látása védelme érdekében a szoftver használata közben mindig iktasson be szüneteket, óránként 15 percet. Ilyenkor álljon fel a monitor/TV elől, mozgassa meg véftagjait, szemét pihentesse normál, képernyő nélküli használattal, tornáztassa meg a kezét. Fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot. Ha fáradtnak érzi magát, fejezze be a szoftver használatát. Fokozottan figyeljen arra, hogy használat közben megfelelő ülőpozícióban legyen, használjon ergonomikus széket és asztalt. A túlzott ill. nem megfelelő használat váz és izomrendszeri panaszokat, rendellenességeket (pl. inhüvelygyulladás) okozhat. A szoftvert mindig jól megvilágított helyen használja.

Kisgyerek mindig szülői felügyelettel használja a korban neki való szoftvereket. Kisgyerekek általában a lemezek szakszerű kezelésére (kis kézméretük miatt) nem képesek.

Hallásának megóvása érdekében kerülje a hangos zajok/effektek/zene hallgatását, a hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy mellette még kényelmesen hallhassa a közelben beszélőket és a külső zajokat. Az egyes (játék) programok használatát mindig halk hangbeállítással kezdje, és később emeljen a hangerőn, ha túl alacsony lenne.

 7. sz. melléklet
Használati és kezelési útmutató
– Filmek (DVD/Blu-ray) –


A filmek nem használati eszközök, hanem szerzői jogi művek. A kiadó egyedüli joga és lehetősége meghatározni milyen nyelven/felirattal és régió megkötéssel kerülnek kiadásra.


Ahogy Általános Szerződési Feltételeinkben, illetve az egyes művek oldalain is megjelenő előzetes tájékoztatásainkban szerepel, ezen művek jellemzően:

A Magyarország régiós besorolásának megfelelő (DVD: Régió 2, Blu-ray: Régió B), hivatalosan forgalmazott filmkiadások. Más országokban, régiókban történő lejátszásuk nem garantált.

Lejátszásukhoz a feltüntetett formátum lejátszására alkalmas, szabványos lejátszó szükséges.


Korhatári ajánlás

A filmek korhatár besorolása Magyarországon ajánlat, nem kötelező érvényű, hanem tájékoztató jellegű. A besorolást a filmek tartalmi elemei alapján határozzák meg, különös tekintettel a kiskorúak védelmére.

A besorolásról és a besorolást végző szervezet munkájáról ezen az oldalon tájékozódhat: https://nmhh.hu/cikk/187245/Mire_jo_a_korhatarkarika


Adathordozó

Az adathordozó használatával és kezelésével kapcsolatban az alább leírtakra kell tekintettel lenni.

A sikeres adathordozó használat feltétele, hogy minden esetben olyan környezetben és állapotban kerüljenek használatra, amely megfelel az adott lejátszó (DVD/Blu-ray olvasó) használati útmutatóiban leírtaknak. Azaz az adathordozók olyan környezetben használhatóak biztonsággal, amelyben az adathordozó olvasók is biztonsággal használhatóak. Ezen használati útmutatók a lemezek szabályos használatára is kitérnek.

Tájékoztató jelleggel ezek általánosságban a következők:

Hőmérséklet:

Ezeket az eszközöket normál szobahőmérsékleten való használatra tervezték. Azaz egyfelöl biztosítani kell a folyamatos normál hőfokú környezetet az olvasó számára, másfelöl pedig biztosítani kell magának az adathordozónak is a normál hőfokát.

Hideg: ha az adathordozó lehűlt, használatával meg kell várni, amíg magától felmelegszik normál szobahőmérsékletűre, és az esetlegesen képződő pára magától felszívódik a felületéről.

Meleg: az adathordozók kialakításuk miatt érzékenyek a melegre. A magas hőmérséklet (50 Celsius fok felett) az adathordozók sérülését okozhatja, ezért attól óvni kell őket, mind szállításuk, mind használatuk, mind pedig tárolásuk során.

Gyakorlati javaslat, hogy az adathordozó szállítása során, amennyiben a kinti hőmérséklet eltér a normális szobahőmérséklettől, akkor általában érdemes megfelelő ideig állni hagyni az asztalon a zárt tokjában az adathordozót, hogy magától kiegyenlítődjön a hőmérséklete.

Por, szennyeződés:

Az adathordozókat és olvasóikat por és szennyeződésmentes környezetben való használatra tervezték. A por és egyéb szennyeződések (ideértve a dohányfüstöt és az ujjlenyomatokat is) az adathordozót (és az olvasót is) megsérthetik, használatát lehetetlenné tehetik.

Páratartalom:

Az adathordozókat és olvasóikat normál páratartalom melletti használatra tervezték.

Az adathordozók tárolása, kezelése:

Az adathordozókat mindig megfelelő tokba helyezve, a tokot becsukva, normál szobahőmérsékleten, normál páratartalom mellett, napfénytől védve kell tárolni.

A tokokat állva célszerű tárolni, hogy súlyukkal ne nehezedjenek egymásra.

Az adathordozót mindig védje a karcolódástól, szennyeződéstől, a mechanikai behatásoktól, és soha ne hajlítsa meg.

A lemezt a szélénél fogja, az ujjával ne érjen a lemez felületéhez.

Ne ragasszon rájuk papírt vagy szalagot, Post-It lapot, ne írjon rájuk vagy rajtuk.

Tisztítás: puha, száraz, nem szöszölő ruhával óvatosan, nem rányomva törölje át az adathordozót, belülről kifelé haladva.


Egészségvédelem

Egészségének megőrzése, megvédése végett kérjük vegye figyelembe a lejátszó használati útmutatójában foglaltakat. Ezek ide vonatkozó részei jellemzően a következők:

Egyes személyeknél a villodzó, gyorsan változó fények epilepsziás rohamot válthatnak ki. Amennyiben Ön erre hajlamos, kérjük kerülje az adott film megtekintését, ha ilyen tüneteket észlel magán, azonnal fejezze be a film nézését, és keresse fel orvosát.

Kisgyerek mindig szülői felügyelettel használja a korban neki való filmeket. Kisgyerekek általában a lemezek szakszerű kezelésére (kis kézméretük miatt) nem képesek.

Hallásának megóvása érdekében kerülje a hangos zajok/effektek/zene hallgatását, a hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy mellette még kényelmesen hallhassa a közelben beszélőket és a külső zajokat. Az egyes filmek megtekintését mindig halk hangbeállítással kezdje, és később emeljen a hangerőn, ha túl alacsony lenne.


  Vissza a főoldalra
Elérhetőség

1119 Budapest, Tétényi út 79.

Ügyfélfogadás: Hétfő–Péntek 9-17 óráig

Email: web@cdgalaxis.hu

Telefon: (06-1) 479-0933, (06-30) 670-6418

Facebook oldalunk


Áraink a 27% áfát tartalmazzák (könyv 5%) és magyar forintban (HUF) értendőek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett árak az esetleges kedvezményt már tartalmazzák. Ajánlatunk, akcióink, kedvezményeink, ajándékaink a webáruházban feltüntetett ideig, a készletek erejéig, illetve visszavonásig érvényesek.
A játékok többségéhez angol nyelvismeret illetve az aktiváláshoz és használathoz internet kapcsolat szükséges lehet. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki.
A közölt információk, adatok, besorolások tájékoztató jellegűek, azokat a legnagyobb gondossággal kezeljük, de az esetleges elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni.
Internetes oldalaink használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeinket és Adatkezelési Tájékoztatónkat, ezért kérjük, hogy ezeket figyelmesen tanulmányozza át.
Minden jog fenntartva. © Copyright CD Galaxis Kft. 1997–2022